Fundatia Inocenti - Romanian Children's Relief, Filiala București angajează asistent social (full time) în programul de suport educațional de la Școala Ferdinand I, București, Sector 2.

Scopul postului: de a sprijini și asista copiii și tinerii (inclusiv familiile acestora) înscriși în programul socio- educațional Inocenți în vederea rezolvării problemelor sociale, deprinderilor de viață independentă și integrare în comunitate. În acest fel prevenim abandonul școlar, prevenim eșecul ce poate surveni în ciclul gimnazial/liceu, copiii și tinerii având șanse mai bune la integrarea școlară și socială.

Cerințe:
- aviz de exercitare a profesiei de asistent social;
- experiență de minim 3 ani de lucru cu persoane dezavantajate și vulnerabile (lucrul cu copii cu risc de abandon școlar reprezintă un plus);
- limba engleze, nivel cel puțin mediu - obligatoriu;
- experiență de lucru în echipă multidisciplinară și coordonarea voluntarilor.

Profil:
- capacitate de organizare, planificare și coordonare;
- deschiderea către munca cu persoane din medii defavorizate și/ sau minorități entice;
- capacitatea de a gestiona situații dificile, mediere de conflicte, mediere între beneficiari și autorități.

Atribuții:
- evaluarea și selectarea beneficiarilor în cadrul programelor derulate de fundație, folosind instrumentele specifice pentru activitatea de asistent social;
- sprijin pentru beneficiari/familiile acestora: acces la servicii sociale, obținerea unui loc de muncă, etc;
- monitorizarea de caz și înregistrarea progreselor apărute în dezvoltarea beneficiarilor;
- efectuează vizite la domiciliul beneficiarilor, conform planului de intervenție sau de fiecare dată când este necesar;
- coordonarea, organizarea și participarea la activități și evenimente socio-recreative cu și în folosul beneficiarilor (vizite la diferite muzee/ cinematografe, mini-excursii, mini-tabere, etc);
- raportări: elaborarea raportului lunar de activitate; actualizarea periodică a dosarelor beneficiarilor; furnizarea informațiilor care servesc la pregătirea rapoartelor pentru sponsori/donatori etc;
- dezvoltarea relațiilor cu administrația locală: relaționarea cu instituțiile partenere în diferite proiecte ale fundației, întocmirea de convenții de colaborarea și parteneriate, etc;
coordonarea și supervizarea voluntarilor în program.

Așteptăm CV-ul dumneavoastră și o scrisoare de motivație în limba română și engleză pe adresa stanica.bostanaru@inocenti.ro

Links