Fundatia Inocenti - Filiala Bucuresti angajeaza asistent social (full time) in programele de suport educational din Bucuresti.

Scopul postului: de a sprijini si asista copiii si tinerii (inclusiv familiile acestora) inscrisi in programul socio-educational Inocenti in vederea rezolvarii problemelor sociale, deprinderilor de viata independenta si integrare in comunitate. in acest fel prevenim abandonul scolar, prevenim esecul ce poate surveni in ciclul gimnazial/liceu, copiii si tinerii avand sanse mai bune la integrarea scolara si sociala.

Cerinte:
- aviz de exercitare a profesiei de asistent social;
- experienta de minim 4 ani de lucru cu persoane dezavantajate si vulnerabile (lucrul cu copii cu risc de abandon scolar reprezinta un plus);
- limba engleza, nivel cel putin mediu - obligatoriu;
- experienta de lucru in echipa multidisciplinara si coordonarea voluntarilor.

Atributii:
- evaluarea si selectarea beneficiarilor in cadrul programelor derulate de fundatie, folosind instrumentele specifice pentru activitatea de asistent social;
- sprijin pentru beneficiari/familiile acestora: acces la servicii sociale, obtinerea unui loc de munca, etc;
- monitorizarea de caz si inregistrarea progreselor aparute in dezvoltarea beneficiarilor;
- efectueaza vizite la domiciliul beneficiarilor, conform planului de interventie sau de fiecare data cand este necesar;
- coordonarea, organizarea si participarea la activitati si evenimente socio-recreative cu si in folosul beneficiarilor (vizite la diferite muzee/ cinematografe, mini-excursii, mini-tabere, etc);
- raportari: elaborarea raportului lunar de activitate; actualizarea periodica a dosarelor beneficiarilor; furnizarea informatiilor care servesc la pregatirea rapoartelor pentru sponsori/donatori etc;
- dezvoltarea relatiilor cu administratia locala: relationarea cu institutiile partenere in diferite proiecte ale fundatiei, intocmirea de conventii de colaborarea si parteneriate, etc;
- coordonarea si supervizarea voluntarilor in program.

Asteptam CV-ul dumneavoastra si o scrisoare de motivatie in limba romana si engleza pe adresa office.bucuresti@inocenti.ro

Links