Scopurile principale ale postului:
* Stabileşte planul de tratament specific, obiectivele specifice, programul de lucru cu beneficiarii, modul de desfăşurare în vederea educării sau reeducării unor deficienţe, prevenirea sau recuperarea unor dizabilităţi;
* Stabileşte programul de kinetoterapie care este urmat acasă de beneficiar şi instruieşte aparţinătorii sau persoanele implicate în îngrijirea beneficiarului în aplicarea acelui program.

Beneficiarii sunt copiii cu deficienţe neuropsihomotorii, cu vârste cuprinse între 0 şi 7 ani din Centrul de Intervenţie Timpurie Inocenţi. 

CONDIŢII SPECIFICE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI:
*Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată;
*Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel mediu de operare: microsoft word;
*Limbi străine: Engleza

Abilităţi, calităţi şi competenţe:
- comunicare eficientă, planificare, organizare;
- adaptabilitate la situații noi și complexe;
- asumarea responsabilităților față de actele proprii, inclusiv față de eventualele erori;
- angajare și perseverență în acțiuni;
- creativitate;
- capacitate de consiliere argumentată și realistă a soluțiilor propuse;
- spirit de echipă și capacitate de a lucra independent;
- discreție și respect față de caracterul confidențial al informațiilor și datelor cu care vine în contact;
- respect față de lege și loialitate față de organizație.

Orar de lucru: de luni –vineri; 8:00 - 16:00

Cerinţe specifice: muncă de teren (echipa mobilă), disponibilitate pentru lucrul în program prelungit în anumite condiţii.

Așteptăm CV și scrisoare de motivație la adresa de e-mail office.bistrita@inocenti.ro
Pentru detalii: tel. 0236.236368