Scopuri principale ale postului:
* evaluarea psihologică a copilului şi stabilirea unui program individualizat/de grup/ recuperare;
* consilierea părinţilor.

Beneficiarii sunt copiii cu deficienţe neuropsihomotorii, cu vârste cuprinse între 0 şi 7 ani din Centrul de Intervenţie Timpurie Inocenţi. 

CONDIŢII SPECIFICE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI:
* Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată - psihologie;
*Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel mediu de operare: microsoft word;
*Limbi străine: Engleza

Abilităţi, calităţi şi competenţe:
- comunicare eficientă, planificare, organizare
- adaptabilitate la situații noi și complexe;
- asumarea responsabilităților față de actele proprii, inclusiv față de eventualele erori;
- angajare și perseverență în acțiuni;
- creativitate;
- capacitate de consiliere argumentată și realistă a soluțiilor propuse;
- spirit de echipă și capacitate de a lucra independent;
- discreție și respect față de caracterul confidențial al informațiilor și datelor cu care vine în contact;
- respect față de lege și loialitate față de organizație.

Orar de lucru: de luni –vineri; 8:00 - 16:00

Cerinţe specifice: muncă de teren (echipa mobilă), disponibilitate pentru lucrul în program prelungit în anumite condiţii.

Așteptăm CV și scrisoare de motivație la adresa de e-mail office.bistrita@inocenti.ro
Pentru detalii: tel. 0236.236368