Angajatorul: Fundația Inocenți – Filiala București
Denumirea postului: Psiholog clinician / Psihopedagog
Locatie: Școala Ferdinand, București
Program de tip part time, 4h/zi
11:00- 15:00 sau 12:00- 16:00


Cerințe:
• Nivelul de studii: studii superioare de specialitate - Facultatea de Psihologie, specializare psihologie clinică sau psihoterapie;
• Calificările necesare: experiență de minim 3 ani de lucru cu copiii în mediul educațional; experiență de lucru cu persoane dezavantajate și vulnerabile este un plus;
• Cunoștințe de bază MS Office – Word, Excel;
• Cunoașterea limbii engleze, nivel avansat;
• Permis de conducere categoria B (minim 2 ani experiență) – opțional

Profil:
• Motivație puternică și abilități specifice pentru munca cu tinerii/copiii proveniți din medii defavori-zate;
• Răbdare, toleranță, perseverență;
• Spirit de echipă;
• Capacitate de a gestiona situațiile de criză, abilități de lucru cu copiii individual/ în grup și înțelegerea dinamicilor din clasă;
• Spirit de observație;
• Gestionarea adecvată a timpului de lucru;
• Autonomie, inițiativă, încredere în sine, auto-control;
• Abilități scriptice, abilități de analiză și sinteză a informației;
• Optimism, abilități de comunicare, jovialitate;
• Interes pentru perfecționare permanentă;

Scopul general al postului:
• Asigurarea programelor personalizate de diagnoză/ intervenție terapeutică pentru copii/tinerii, părinți (beneficiari ai Fundației Inocenți).

Descrierea sarcinilor/ atribuțiilor/ activităților postului:
• Completarea și actualizarea fișelor de evaluare și a planurilor de intervenție și observație, alături de alte instrumente specifice;
• Monitorizarea evoluției beneficiarilor (implementarea planurilor de invervenții, căutarea și aplicarea soluțiior identificate pentru fiecare copil în parte; documentarea intervențiilor și actualizarea dosare-lor beneficiarilor, etc;
• Organizarea de grupuri de suport pentru adolescenți și/sau adulți (părinți, aparținători legali);
• Colaborarea cu specialiști din domenii diferite - asistență socială, educație - pentru a veni în întâm-pinarea nevoilor copiilor și familiilor în mod cât mai complet;
• Propunerea unor noi instrumente de management al clasei în funcție de nevoi: setarea regulilor îm-preună cu copiii, jocuri de formare a coeziunii grupului, modele de gestionare a agresivității;
• Menținerea unei relații de comunicare cu toată echipa Inocenți, cu profesorii și învățătorii copiilor sau alți actori sociali implicați în viața beneficiarilor;
• Îmbunătățirea constantă a eficienței programelor educaționale, respectând fundamentele și filozofia lor.
• Participarea in evenimentele de fund-raising ale Fundației


Așteptăm CV-ul dumneavoastră și o scrisoare de motivație pe adresa: stanica.bostanaru@inocenti.ro

Links