* BUCUREȘTI

Fundația Inocenți - București angajează asistent social (full time) în programele de suport educațional din București și jud. Ilfov

Scopul postului: de a sprijini și asista copiii și tinerii (inclusiv familiile acestora) înscriși în programul socio-educațional Inocenți în vederea prevenirii abandonului școlar, a rezolvării problemelor sociale, dobândirii deprinderilor de viață independentă și integrare în comunitate.

Cerințe:
- aviz de exercitare a profesiei de asistent social;
- experiență de minim 4 ani de lucru cu persoane dezavantajate și vulnerabile (lucrul cu copii cu risc de abandon școlar reprezintă un plus);
- limba engleză, nivel cel puțin mediu - obligatoriu;
- experiență de lucru în echipă multidisciplinară.

Atribuții:
- evaluarea și selectarea beneficiarilor în cadrul programelor derulate de fundație, folosind instrumentele specifice pentru activitatea de asistent social;
- sprijin pentru beneficiari/familiile acestora: acces la servicii sociale, obținerea unui loc de muncă etc;
monitorizarea de caz și înregistrarea progreselor apărute în dezvoltarea beneficiarilor;
- efectuează vizite la domiciliul beneficiarilor, conform planului de intervenție sau de fiecare dată când este necesar;
- coordonarea, organizarea și participarea la activități și evenimente socio-recreative cu și în folosul beneficiarilor (vizite la diferite muzee/ cinematografe, excursii, tabere etc);
- raportări: elaborarea raportului lunar de activitate; actualizarea periodică a dosarelor beneficiarilor; furnizarea informațiilor care servesc la pregătirea rapoartelor pentru sponsori/donatori etc;
- dezvoltarea relațiilor de colaborare și parteneriat: relaționarea cu instituțiile partenere în diferite proiecte ale fundației, întocmirea de convenții de colaborare și parteneriate, etc.

???? Așteptăm CV-ul dumneavoastră și o scrisoare de motivație în limba română și engleză pe adresa office.bucuresti@inocenti.ro până în data de 28 iulie 2023.

#FundatiaInocenti #FundatiaInocentiBucuresti #Bucuresti #job #asistentsocial