Jobul este pe perioadă determinată de timp (5 luni), cu posibilitate de prelungire, part-time 4 ore/zi, cu program de lucru flexibil în timpul zilei (în intervalul 9.00-17.00) în București, sectorul 3.

Principalele responsabilități:
- Este responsabil cu introducerea datelor contabile în modulul « Contagen » (programul de contabilitate) referitoare la operațiunile contabile.
- Efectuează plătile către diversi beneficiari, prin internet bankig, după ce obține viza de la persoanele desemnate prin procedurile financiar contabile și de achiziții, în conformitate cu proiectele derulate.
- Se deplasează la sediul bancii ori de câte ori este necesar (pentru transportul de documente).

Aplicantul trebuie să îndeplinească condițiile minime de educație, pregătire profesională și experință:
- Studii medii/superioare în domeniul contabil;
- Experiență de minim 3 ani în contabilitate primară, introducere date contabile în softuri specifice de contabilitate, efectuarea de plăți online;
- Cunoștințe temeinice Microsoft Office, Internet Explorer;
- Atenție la detalii și organizare;
- Asumarea responsabilităților și capacitate de relaționare interumană.

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:
- CV în format EUROPASS în limba română
- Copie după actul de identitate și certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
- Copii după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV
- Copii după documente justificative care atestă experiența specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie după cartea de muncă sau contracte de muncă etc.)
- Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată declarația de acord a folosirii datelor personalepe care o găsești disponibilă AICI ➡️ https://www.raa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Declaratie_GDPR.pdf


Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 30.06.2022, ora 16.00

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care oferă egalitate de șanse.

Links