În cadrul Proiectului „Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport (PN1038)”, Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) recrutează un Coordonator proiect.

Activitatea principală este de coordonare a proiectului din partea RAA și de menținere a relației cu partenerul UAT Hârșova. Activitatea se desfășoară cu precădere în Hârșova și are ca scop capacitarea comunității de a răspunde nevoilor grupurilor aflate la risc de excluziune social dar și crearea de context de sprijin pentru copiii provenind din comunități sărace.

Poziția este una cu program de lucru de 8 ore/zi în regim de telemuncă (cu sporadice deplasări în Hârșova), pe o perioadă determinată de timp - 31 decembrie 2023.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI
-Asigură coordonarea proiectului din perspectiva partenerului - RAA;
-Monitorizează activitățile în raport cu planul de lucru pentru activitățile implementate de RAA;
-Participă la implementarea activităților non-formale din cadrul proiectului
-Oferă suport tehnic în identificarea celor mai optime servicii potrivite pentru comunitate, având în vedere nevoile identificate în comunitate
-Redactează rapoartele tehnice din partea RAA;
-Redactează notificări/memorii justificative;
-Supervizează elaborarea Planului de achiziții din partea RAA;
-Participă la întâlniri de analiză (rezultate, riscuri) și planificare;
-Colaborează cu partenerul UAT Hârșova în derularea activităților necesare atingerii indicatorilor proiectului.
-Supervizează experții recrutați și contractați în cadrul proiectului.

Aplicantul trebuie să îndeplinească condițiile minime de educație, pregătire profesională și experință:
-experiență de peste 10 ani in coordonare proiecte
-experiență de lucru în proiecte dedicate grupurilor vulnerabile sau comunității roma constituie un avantaj
-experiență coordonare sau derulare activități non-formale constituie un avantaj
-cunoștințe solide de operare pe calculator;
-cunoașterea a cel puțin o limba străină (engleză);

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

-CV în format EUROPASS în limba română
-Copie după actul de identitate și certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
-Copii după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV
-Copii după documente justificative care atestă experiența specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie după cartea de muncă sau contracte de muncă etc.)

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată  declarația de acord a folosirii datelor personalepe care o găsești disponibilă la linkul urmator:
https://www.raa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Declaratie_GDPR.pdf

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 26 august 2022, ora 16.00.

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care oferă egalitate de șanse.

Links