Fundaţia SERA ROMÂNIA angajează personal în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a sistemului de protecţie a copilului în România”, finanţat de Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PO DCA), în următoarele condiţii:

SOCIOLOG
Cerinţele postului:
- studii universitare în sociologie;
- experienţă de minim 5 ani în domeniul cercetării sociale;
- experienţă în coordonarea de proiecte de cercetare socială – minim 3 ani;
- experienţă de lucru în colaborarea cu instituţii publice, în special din domeniul protecţiei sociale;
- cunoştinţe avansate de utilizare a pachetului Office şi a programelor de analiză statistică (SPSS etc.).
PRINCIPALELE ATRIBUTII CONFORM FISEI POSTULUI:
1. Elaborarea termenilor de referinţă pentru selectarea unui furnizor de servicii de sondaj de opinie şi cercetare de piaţă, cu scopul chestionării unor factori decizionali importanţi din instituţiile şi serviciile implicate în sistemul de protecţie a copilului şi a unor organizaţii private relevante.
2. Participarea în comisia de selecţie a ofertelor pentru realizarea sondajului de opinie şi al cercetării de piaţă.
3. Supervizarea derulării contractului de prestări servicii de sondaj de opinie şi cercetare de piaţă din punctul de vedere al respectării metodologiei de cercetare şi al calităţii cercetării în ansamblu.
4. Asigurarea acurateţei, consistenţei, logicii şi calităţii rapoartelor de cercetare calitativă și cantitativă.
CARACTERISTICILE POSTULUI:
- Sociolog – 1 post; contract individual de muncă pe durată determinată cu timp parţial de muncă, în intervalul de timp decembrie 2011 – iulie 2012.
- Membru al echipei de proiect, categoria Expert pe termen scurt.
- Locul de desfăşurare a activităţii: sediul proiectului din Bucureşti, cu posibile scurte deplasări în ţară.
PROCESUL DE SELECŢIE:
Selecţia se va face pe bază de CV şi interviu. Data până la care se pot transmite CV-urile este 5.12.2011, orele 17.00. CV-ul trebuie redactat în format Europass, în limba română, şi transmis la adresa de e-mail: ru.concurs.expert@gmail.com.
Persoanele care îndeplinesc cerinţele postului vor fi invitate să susţină un interviu în perioada 7-8.12.2011. Locul de desfăşurare a interviului va fi în Bucureşti, la o adresă menţionată în invitaţie.

TRADUCATOR LIMBA FRANCEZA
CERINŢELE POSTULUI:
- Studii superioare limbi si literaturi straine de lungă durată
-Traducator autorizat de Ministerul Justitiei
- Cunoştinte Microsoft Office (Word, Excel).
PRINCIPALELE ATRIBUTII CONFORM FISEI POSTULUI:
- Realizarea de traduceri, din limba franceza in limba romana, după acte normative, ghiduri metodologice, manuale, studii din domeniul sistemului de protectie a copilului.
CARACTERISTICILE POSTULUI:
- Traducator – contract individual de munca pe durată determinată cu timp partial
- Locul de desfăşurare a activităţii: sediul proiectului din Bucureşti
PROCESUL DE SELECŢIE:
Selecţia se va face pe bază de CV şi interviu. Data până la care se pot transmite CV-urile este 5.12.2011, orele 17.00. CV-ul trebuie redactat în format Europass, în limba româna, şi transmis la adresa de e-mail: concurstraducatorfranceza@yahoo.ro.
Persoanele care îndeplinesc cerinţele postului vor fi invitate să susţină un interviu în perioada 7-8.12.2011. Locul de desfăşurare a interviului va fi în Bucureşti, la o adresă menţionată în invitaţie.

TRADUCĂTOR LIMBA ENGLEZĂ
CERINŢELE POSTULUI:
- Studii superioare limbi si literaturi straine de lungă durată
- Traducator autorizat de Ministerul Justitiei
- Cunoştinte Microsoft Office (Word, Excel).
PRINCIPALELE ATRIBUTII CONFORM FISEI POSTULUI:
- Realizarea de traduceri, din limba engleza in limba romana, după acte normative, ghiduri metodologice, manuale, studii din domeniul sistemului de protectie a copilului.
CARACTERISTICILE POSTULUI:
- Traducător – contract individual de muncă pe durată determinată cu timp parţial
- Locul de desfăşurare a activităţii: sediul proiectului din Bucureşti
PROCESUL DE SELECŢIE:
Selecţia se va face pe bază de CV şi interviu. Data până la care se pot transmite CV-urile este 5.12.2011, orele 17.00. CV-ul trebuie redactat în format Europass, în limba româna, şi transmis la adresa de e-mail: concurstraducatorengleza@yahoo.ro.
Persoanele care îndeplinesc cerinţele postului vor fi invitate să susţină un interviu în perioada 7-8.12.2011. Locul de desfăşurare a interviului va fi în Bucureşti, la o adresă menţionată în invitaţie.

EXPERT ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE PROTECTIE A COPILULUI (C2A6)
CERINŢELE POSTULUI:
- Studii superioare de lunga durată
- Experienţă minim 5 ani în domeniul protectiei copilului
- Cunoştinte Microsoft Office (Word, Excel).
PRINCIPALELE ATRIBUTII CONFORM FISEI POSTULUI:
- analizeaza organizarea institutionala a serviciilor de protectie a copilului
- analizeaza procedurile si mecanismele de cooperare si colaborare intre institutiile, serviciile si organizatiile implicate in sistemul de protectie a copilului
CARACTERISTICILE POSTULUI:
- expert in organizarea si functionarea sistemului de protectie a copilului – contract individual de munca pe durată determinată cu timp partial
- Locul de desfăşurare a activităţii: sediul proiectului din Bucureşti
PROCESUL DE SELECŢIE:
Selecţia se va face pe bază de CV şi interviu. Data până la care se pot transmite CV-urile este 5.12.2011, orele 17.00. CV-ul trebuie redactat în format Europass, în limba româna, şi transmis la adresa de e-mail: concursspc@yahoo.ro.
Persoanele care îndeplinesc cerinţele postului vor fi invitate să susţină un interviu în perioada 7-8.12.2011. Locul de desfăşurare a interviului va fi în Bucureşti, la o adresă menţionată în invitaţie.

EXPERT ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE PROTECTIE A COPILULUI (C2A7)
CERINŢELE POSTULUI:
- Studii superioare de lunga durată
- Experienţă minim 5 ani în domeniul protectiei copilului
- Cunoştinte Microsoft Office (Word, Excel).
PRINCIPALELE ATRIBUTII CONFORM FISEI POSTULUI:
- Realizarea unui studiu, bazat pe un sondaj de opinie şi o cercetare de piaţă, referitor la oportunitatea menţinerii sau modificării unor principii cheie ale funcţionării sistemului de protectie a copilului, cu referire la:
- competenţele şi limitele decizionale ale actorilor instituţionali cu rol decizional în cadrul sistemului de protectie a copilului;
- elementele definitorii ale autorizării şi auditului furnizorilor de servicii din cadrul sistemului de protectie a copilului;
- principalele elemente ale continuarii procesului de descentralizare al sistemului de protectie a copilului, de la nivel judetean, la nivel municipal, orasenesc si comunal
CARACTERISTICILE POSTULUI:
- expert in organizarea si functionarea sistemului de protectie a copilului – contract individual de munca pe durată determinată cu timp partial
- Locul de desfăşurare a activităţii: sediul proiectului din Bucureşti
PROCESUL DE SELECŢIE:
Selecţia se va face pe bază de CV şi interviu. Data până la care se pot transmite CV-urile este 5.12.2011, orele 17.00. CV-ul trebuie redactat în format Europass, în limba româna, şi transmis la adresa de e-mail: concursspc@yahoo.ro.
Persoanele care îndeplinesc cerinţele postului vor fi invitate să susţină un interviu în perioada 7-8.12.2011. Locul de desfăşurare a interviului va fi în Bucureşti, la o adresă menţionată în invitaţie.

ASISTENT SOCIAL (C2A6)
CERINŢELE POSTULUI:
- Studii superioare de asistenta sociala de lunga durată
- Experienţă minim 5 ani în domeniul protectiei copilului
- Cunoştinte Microsoft Office (Word, Excel).
PRINCIPALELE ATRIBUTII CONFORM FISEI POSTULUI:
- analizeaza standardele de calitate a serviciilor de protectie a copilului
- analizeaza procedurile si standardele privind managementul cazurilor
CARACTERISTICILE POSTULUI:
- asistent social – contract individual de munca pe durată determinată cu timp partial
- Locul de desfăşurare a activităţii: sediul proiectului din Bucureşti
PROCESUL DE SELECŢIE:
Selecţia se va face pe bază de CV şi interviu. Data până la care se pot transmite CV-urile este 5.12.2011, orele 17.00. CV-ul trebuie redactat în format Europass, în limba româna, şi transmis la adresa de e-mail: concursspc@yahoo.ro.
Persoanele care îndeplinesc cerinţele postului vor fi invitate să susţină un interviu în perioada 7-8.12.2011. Locul de desfăşurare a interviului va fi în Bucureşti, la o adresă menţionată în invitaţie.

ASISTENT SOCIAL (C2A7)
CERINŢELE POSTULUI:
- Studii superioare de asistenta sociala de lunga durată
- Experienţă minim 5 ani în domeniul protectiei copilului
- Cunoştinte Microsoft Office (Word, Excel).
PRINCIPALELE ATRIBUTII CONFORM FISEI POSTULUI:
Realizarea unui studiu, bazat pe un sondaj de opinie şi o cercetare de piaţă, referitor la oportunitatea menţinerii sau modificării unor principii cheie ale funcţionării sistemului de protectie a copilului, cu referire la:
Conditiile si efectele stabilirii deciziilor cu privire la persoana copilului integrat in sistemul de protectie a copilului
CARACTERISTICILE POSTULUI:
- asistent social – contract individual de munca pe durată determinată cu timp partial
- Locul de desfăşurare a activităţii: sediul proiectului din Bucureşti
PROCESUL DE SELECTIE
Selecţia se va face pe bază de CV şi interviu. Data până la care se pot transmite CV-urile este 5.12.2011, orele 17.00. CV-ul trebuie redactat în format Europass, în limba româna, şi transmis la adresa de e-mail: concursspc@yahoo.ro.
Persoanele care îndeplinesc cerinţele postului vor fi invitate să susţină un interviu în perioada 7-8.12.2011. Locul de desfăşurare a interviului va fi în Bucureşti, la o adresă menţionată în invitaţie.

CONSILIER JURIDIC (C2A6)
CERINŢELE POSTULUI:
- Studii superioare juridice de lungă durată
- Experienţă minim 5 ani în domeniul juridic
- Consilier juridic definitiv, membru al unei asociaţii a consilierilor juridici.
- Cunoştinte Microsoft Office (Word, Excel).
PRINCIPALELE ATRIBUTII CONFORM FISEI POSTULUI:
- Analiza şi evaluarea sistemului de acte normative privind organizarea şi funcţionarea sistemului de protective a copilului.
CARACTERISTICILE POSTULUI:
- Consilier juridic – contract individual de munca pe durată determinată cu timp partial
- Locul de desfăşurare a activităţii: sediul proiectului din Bucureşti
PROCESUL DE SELECŢIE:
Selecţia se va face pe bază de CV şi interviu. Data până la care se pot transmite CV-urile este 5.12.2011, orele 17.00. CV-ul trebuie redactat în format Europass, în limba româna, şi transmis la adresa de e-mail: concursjuristc2a6@gmail.com.
Persoanele care îndeplinesc cerinţele postului vor fi invitate să susţină un interviu în perioada 7-8.12.2011. Locul de desfăşurare a interviului va fi în Bucureşti, la o adresă menţionată în invitaţie.

CONSILIER JURIDIC (C2A7)
CERINŢELE POSTULUI:
- Studii superioare juridice de lungă durată
- Experienţă minim 5 ani în domeniul juridic
- Consilier juridic definitiv, membru al unei asociaţii a consilierilor juridici.
- Cunoştinte Microsoft Office (Word, Excel).
PRINCIPALELE ATRIBUTII CONFORM FISEI POSTULUI:
Realizarea unui studiu, bazat pe un sondaj de opinie şi o cercetare de piaţă, referitor la oportunitatea menţinerii sau modificării unor principii cheie ale funcţionării sistemului de protectie a copilului, cu referire la:
- competenţele şi limitele decizionale ale actorilor instituţionali cu rol decizional în cadrul sistemului de protectie a copilului;
- locul şi rolul instanţelor judecătoreşti în cadrul sistemului de protectie a copilului;
- elementele definitorii ale autorizării şi auditului furnizorilor de servicii din cadrul sistemului de protectie a copilului;
- contractarea serviciilor de protecţie a copilului şi a proiectelor de dezvoltare, cu finanţare publică, de către ONG.
CARACTERISTICILE POSTULUI:
- Consilier juridic – contract individual de munca pe durată determinată cu timp partial
- Locul de desfăşurare a activităţii: sediul proiectului din Bucureşti
PROCESUL DE SELECŢIE:
Selecţia se va face pe bază de CV şi interviu. Data până la care se pot transmite CV-urile este 5.12.2011, orele 17.00. CV-ul trebuie redactat în format Europass, în limba româna, şi transmis la adresa de e-mail: concursjuristc2a7@gmail.com.
Persoanele care îndeplinesc cerinţele postului vor fi invitate să susţină un interviu în perioada 7-8.12.2011. Locul de desfăşurare a interviului va fi în Bucureşti, la o adresă menţionată în invitaţie.

EXPERT IT / WEB DESIGN
CERINŢELE POSTULUI:
- Studii superioare de lunga durată în cibernetică/informatică/calculatoare
- Experienţă de minim 5 ani în domeniul IT
- Experienţă în lucrul cu baze de date (SQL)
- Cunoştinţe în ce priveşte tehnicile de realizare pagini web/programare
- Experienţa demonstrată în administrarea de pagini web
- Experienţă în administrarea de sisteme: Windows, Linux
PRINCIPALELE ATRIBUTII CONFORM FISEI POSTULUI:
- stabileşte cerinţele pentru realizarea paginii web a proiectului
- menţine la zi pagina web a proiectului
- sprijină echipa centrală a proiectului în proiectarea şi administrarea bazelor de date relevante
- oferă expertiză IT echipei centrale a proiectului
CARACTERISTICILE POSTULUI:
- Expert IT/Web design – contract individual de munca pe durată determinată cu timp partial
- Locul de desfăşurare a activităţii: sediul proiectului din Bucureşti
PROCESUL DE SELECŢIE:
Selecţia se va face pe bază de CV şi interviu. Data până la care se pot transmite CV-urile este 5.12.2011, orele 17.00. CV-ul trebuie redactat în format Europass, în limba româna, şi transmis la adresa de e-mail: concurs_IT_2011@yahoo.ro .
Persoanele care îndeplinesc cerinţele postului vor fi invitate să susţină un interviu în perioada 7-8.12.2011. Locul de desfăşurare a interviului va fi în Bucureşti, la o adresă menţionată în invitaţie.

EXPERT IMAGINE / IDENTITATE VIZUALA
CERINŢELE POSTULUI:
- Studii superioare de lunga durată în marketing.
- Experienţă de minim 5 ani în domeniul marketing, comunicare, design.
- Experienţă în organizarea de evenimente (conferinţe, simpozioane, expoziţii), în promovarea imaginii unei firme/organizaţii sau a unui eveniment, în conceperea şi realizarea de materiale cu elemente de identitate vizuală (bannere, invitaţii, mape, afişe, carti de vizita, broşuri, flyere, etc.).
- Cunoştinte foarte bune de lucru cu programe de grafică/design: Adobe Photoshop, Corel etc.
- Cunoştinţe de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Project).
PRINCIPALELE ATRIBUTII CONFORM FISEI POSTULUI:
- realizează activităţi de promovare şi publicitate pentru proiect
- concepe materialele de promovare a proiectului, conform Manualului de identitate vizuală
- colaborează cu ceilalţi experţi pentru includerea elementelor de identitate vizuală in realizarea paginii web a proiectului şi a oricăror materiale produse în cadrul proiectului.
CARACTERISTICILE POSTULUI:
- expert imagine/identitate vizuală – contract individual de munca pe durată determinată cu timp partial
- Locul de desfăşurare a activităţii: sediul proiectului din Bucureşti
PROCESUL DE SELECŢIE:
Selecţia se va face pe bază de CV şi interviu. Data până la care se pot transmite CV-urile este 5.12.2011, orele 17.00. CV-ul trebuie redactat în format Europass, în limba româna, şi transmis la adresa de e-mail: concurs_exp.imagine_2011@yahoo.ro.

Persoanele care îndeplinesc cerinţele postului vor fi invitate să susţină un interviu în perioada 7-8.12.2011. Locul de desfăşurare a interviului va fi în Bucureşti, la o adresă menţionată în invitaţie.

Files