Asistentul economic are sarcina de a verifica documentele contabile existente la dosarele de plati, de a le pune in ordine si a le scana corespunzator.

Files