Obiectivul general al postului/specificatiile postului:
Dezvoltarea sistemului de control intern, promovarea acestuia și gestionarea implementării acestuia pentru:
- Consolidarea eficacității activităților legate de criza ucraineană prin a avea un control mai bun al riscurilor legate de aceste activități
- Reducerea riscurilor legate de utilizarea abuzivă a fondurilor și/sau de neconformitate
Timp de călătorie/de teren: Între 30% și 40% din timpul său pentru a vizita activitățile de teren, partenerii.

Files