Sprijinirea dezvoltării sistemului de control intern, promovarea acestuia și gestionarea progresivă a punerii sale în aplicare în scopul:
- să contribuie activ la consolidarea eficacității activităților legate de criza ucraineană prin optimizarea proceselor să colecteze și să analizeze informații și să rezolve probleme.
- să participe la reducerea riscurilor legate de utilizarea abuzivă a fondurilor și/sau de neconformitate
Timp de deplasare/pe teren: Între 30% și 40% din timpul său pentru a vizita activitățile de pe teren (parteneri).

Files