El/ea este responsabil pentru furnizarea de sprijin administrativ unei organizații. Sarcinile sale includ organizarea înregistrărilor companiei și menținerea inventarului de rechizite de birou, salutarea și direcționarea vizitatorilor, răspunsul la întrebările telefonice și gestionarea reclamațiilor într-un mod politicos și profesionist. El/ea trebuie să asigure confidențialitatea în orice împrejurare, securitatea dosarelor, să coordoneze programele, să organizeze întâlniri, să faciliteze toate problemele administrative din birou.

Files