Obiectivul general al postului/specificatiile postului:
Ofițerul MEAL va lucra direct cu Managerul MEAL pentru transmiterea eficientă și în timp util a rapoartelor exacte de la toate locațiile de teren și va menține un sistem adecvat de completare a datelor și rapoartelor primite de la parteneri și personalul SERA/CARE. El/Ea va lucra, de asemenea, îndeaproape cu specialiștii tehnici relevanți și cu managerii de program în proiectarea proiectelor, cercetare, monitorizare, evaluare și raportare. Postul va implica deplasarea pe terenuri. Ofițerului MEAL i se va atribui un portofoliu specific de granturi și va fi responsabil de coordonarea cu Managerul de Program și specialiștii tehnici în elaborarea propunerilor și raportului lor.

Files