Ofițerul de raportare financiară are dreptul managerului de finanțe și granturi și asigură raportarea financiară pe plan intern și către donatori prin extragerea informațiilor din sistem, verificarea rapoartelor financiare prezentate de parteneri și reconcilierea acolo unde este necesar. Rapoartele financiare trebuie comparate cu bugetele globale aprobate pentru a evita cheltuielile excesive. Ofițerul de raportare financiară asigură conformitatea cu procedurile bugetare și o bază echitabilă de partajare a costurilor. Având în vedere mediul complex, este necesar un anumit grad de flexibilitate pentru a îndeplini și alte sarcini.
El/Ea va oferi sprijin partenerilor financiar și, acolo unde este necesar, din punct de vedere administrativ, în funcție de nevoile partenerilor.

Files