Fundatia Soros Romania angajeaza expert in economie sociala in cadrul proiectului Rures. Spatiul Rural si Economie Sociala in Romania.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, fiind derulat in perioada iulie 2010-iulie 2013. Mai multe informatii despre proiect si activitatile desfasurate se gasesc pe pagina de internet www.rures.ro

Principalele atributii si responsabilitati ale postului:
- realizarea de materiale de prezentare si instruire cu si despre economie sociala;
- consultanta in proiectarea activitatilor de informare si prezentare cu si despre economie sociala;
- participare activa in activitatile de monitorizare, control si verificare a stadiului activitatilor de facilitare comunitara.

Cerinte si conditii ale postului:
- studii superioare;
- expertiza demonstrabila in economie sociala – demonstrabila prin experienta de munca, activitati de profesionalizare, traininguri, cursuri, alte forme de pregatire profesionala formala sau informala;
- expertiza demonstrabila in activitati antreprenoriale sau dedicate dezvoltarii spiritului antreprenorial – demonstrabila prin experienta de munca, activitati de profesionalizare, traininguri, cursuri, alte forme de pregatire profesionala formala sau informala;
- experienta de 3 ani in facilitare comunitara;
- disponibilitate la deplasari - pentru realizarea activitatilor din cadrul proiectului si/sau pentru activitati de monitorizare-evaluare;
- cunostinte de limba engleza;
- adaptare la sarcini de lucru flexibile;
- spirit de echipa si initiativa, atitudine pozitiva.


Persoanele interesate sunt rugate sa transmita un CV in format European, impreuna cu o scrisoare de intentie, pe adresa jobs@soros.ro, cu mentiunea “Expert Economie Sociala”, pana la data de 02 decembrie 2010.

Scrisoarea de intentie va include numele si detaliile de contact a cel putin doua persoane care pot fi contactate pentru referinte.

Numai candidatii selectati pentru interviu vor fi contactati.
Politica de personal a Fundatiei Soros Romania este de a nu discrimina nici o persoana pe criterii de nationalitate, rasa, etnie, religie sau credinta, sex, varsta, dizabilitate, orientare sexuala, orientare politica, statut social sau pe baza oricarui alt criteriu.

Links

Files