Căutăm un grant manager part time (aprox. 20 ore/ săptămână): o persoană dinamică, ambițioasă și cu inițiativă, care să se alăture echipei noastre începând cu luna august/septembrie, la Sibiu sau remote, pe o perioadă de 6 luni (cu posibilitatea de prelungire), pentru a gestiona granturile care finanțează activitatea A.L.E.G. Vei lucra într-o organizație cu o istorie lungă în promovarea egalității de gen, a cărei muncă este recunoscută atât la nivel național, cât și peste granițe.

A.L.E.G. este o organizație neguvernamentală activă din 2004 în domeniul combaterii și prevenirii violenței împotriva femeilor și al promovării egalității de gen. Activitatea organizației noastre include: consiliere și suport psihologic pentru victimele și învingătoarele violenței domestice, informare și conștientizare, advocacy, activități de training și instruire.

Responsabilități
Gestionarea raportării financiare și narative către finanțatori
Gestionarea corespondenței cu finanțatorii curenți ai organizației și dezvoltarea unor relații cu posibili noi finanțatori
Sprijinirea conducerii organizației în dezvoltarea procedurilor financiare interne
Gestionarea achizițiilor (obținerea și analiza ofertelor de preț, redactarea documentației de contractare etc.)
Suport în dezvoltarea și/sau implementarea proceselor de evaluarea şi monitorizarea activitații organizației
Sprijinirea conducerii organizației în monitorizarea și gestionarea bugetului fiecărui proiect și în alte responsabilități similare care pot apărea pe parcurs

Criterii esențiale
Absolvent/ă de studii universitare cu cunoștințe foarte bune de limba engleză
Capacitate de a comunica eficace, atât oral cât și în scris, în limba română și engleză
Spirit de muncă independent
Atenție la detaliu, fire organizată și cu un bun management al timpului
O foarte bună utilizare a mijloacelor moderne de comunicare (ex. Microsoft Teams, Google Meets, Zoom, etc.)
Bună cunoaștere a pachetului Microsoft Office (Word, Excel și Power Point) și Google Workspace (Gmail, Drive)
Dorință de învățare, capacitate de adaptare rapidă la sarcini noi și diverse și abilitate de a lucra în proiecte diverse simultan

Criterii dezirabile
Experiență în întocmirea de rapoarte către finanţatori
Experiență de lucru în mediul ONG sau pe tematica drepturilor omului/egalității de gen
Experiență în gestionarea granturilor, donațiilor sau sponsorizărilor
Cunoașterea administrării finanțărilor europene sau a celor provenite din partea finanțatorilor internaționali
Experienţa în evaluarea şi/sau monitorizarea de proiecte


În schimb, noi îți oferim:
Salariu lunar brut de 4700 lei pro rata pentru apoximativ 20 ore/ săptămână, cu posibilitatea de creștere în funcție de finanțările obținute
Flexibilitatea de a lucra și de la distanță
Posibilități de formare și dezvoltare continuă
Mediu de lucru stimulant, alături de o echipă tânără, incluzivă și profesionistă

Cum aplici
Te rugăm să trimiți CV-ul tău (care să includă datele de contact a doua referințe - număr de telefon și adresă de e-mail), însoțit de o scrisoare de intenție în care să explici cum întrunești criteriile de mai sus, prin email, la adresa bianca.drotleff@aleg-romania.eu, până la data de 31 iulie, 23:59pm.

Links