Asociația „Misiunea Creștină Armata Salvării din România” angajează 1 asistent social (normă intreaga 8 ore/zi, 40 ore/saptamana sau 100% normă) pentru serviciul Centrul de Consiliere si Asistenta Sociala din București, care are ca scop identificarea și incluziunea socială a persoanelor fără locuință, repatrierea persoanelor care au emigrat in Norvegia, incluziunea victimelor traficului de fiinte umane.Asistentul social va fi angajat in cadrul in cadrul Proiectului ” SMART – Servicii Multifuncționale Antisãrãcie pentru Reintegrare și Transformare” avand COD Proiect PN3006 care face parte din programul “Dezvoltare localã, reducerea sãrãciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, proiect implementat in conformitate cu Contractul de Finantare nr. 1/16.12.2019 semnat intre Fondul Român de Dezvoltare Socialã (OP), în calitate de Operator de Program si Asociația Misiunea Creștinã Armata Salvãrii din România, în calitate de Promotor de Proiect (PP).Pozitie: Asistent Social Centrul de Informare si Consiliere

Norma: 40 ore/saptamana (100%)

COD Proiect: PN3006

Proiectulul ”SMART – Servicii Multifuncționale Antisãrãcie pentru Reintegrare și Transformare”

Localitatea: Bucuresti

Cerințele postului:

- studii superioare în domeniul asistenței sociale, asistent social înregistrat în Registrul Național al Asistenților Sociali din România (membru CNASR sau angajament scris ca in maxim 6 luni de la data angararii se va inscrie în Registrul Național al Asistenților Sociali din România) sau minim 3 ani experienta in servicii sociale in special cu personae adulte fara adapost;

- persoană motivată să lucreze cu categorii aflate în situații de sărăcie extremă, în special cu persoane fără locuință, cetateni romani cu domiciliul in strainatate, victime ale traficului de fiinte umane;

- persoană cu abilități de planificare, organizare și raportare;

- abilități de comunicare, empatie și asertivitate;

- respectă termenele-limită;

- bună cunoaștere a Excel, Word și Power Point;

- să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal din CV, în vederea procedurii de selecție și angajare;

- disponibilitate pentru program flexibil in proximitatea beneficiarilor cat si in reteaua de servicii sociala, mai ales in perioada aceasta cand conform Ordonanatei Militare nr. 3 beneficiarii de servicii sociale sunt orientati catre adaposturi

- carnet de conducere categoria B obligatoriu;

- experiență în munca cu categorii defavorizate, în special în servicii de asistență a persoanelor și familiilor fără locuință, a cetatenilor romani cu domiciliu in strainatate care vor sa se repatrieze, a victimelor traficului de persoane constituie un avantaj.

-cunostinte de limba engleza sau norvegiana constituie un avantajResponsabilitățile asistentului social:

- cartografiază zonele unde se adăpostesc persoanele fără locuință din cele 6 sectoare din București;

- identifică persoanele fără adapost explorând (cu mașina) zonele sărace ale Bucureștiului ;

- identifica cetatenilor romani cu domiciliu in strainatate care vor sa se repatrieze, a victimelor traficului

- contactează beneficiarii asigură condiții pentru structurarea unor relații de încredere cu grupurile-țintă;

- organizează activitatea de asistență socială: evaluarea inițială, anchete sociale, semnează contractele de asistență socială, completează rapoarte de evoluție, referate de analiză a evoluției/involuției;

- ține legătura cu rețeaua de servicii sociale, cu instituțiile de asistență socială și cu serviciile organizațiilor neguvernamentale;

- documentează cererile de asistență, pentru diferite ajutoare punctuale, sau de urgență și le supune spre aprobare conducerii;

- implementeaza strategiile de reintegrare si incluziune negociate si stabilite cu beneficiarii;

- oferă servicii de asistență socială, acompaniind beneficiarii în rețeaua de servicii sociale;

- completează baza de date cu beneficiari, face rapoarte de activitate lunare și anuale catre finatator (FRDS);

- promovează politici sociale privind incluzinea persoanelor fără adăpost, a drepturilor victimelor taficului de fiinte umane, in special dreptul la viață, dreptul la sănătate, precum și dreptul la locuință;

- implementează in cadrul proiectului standardele de calitate privind serviciul social (Centru de Infomare si Consiliere) privind asigurarea calității în servicii sociale.Beneficii:

- Un salariu pe măsura eforturilor depuse, contract pe perioadă determinată (lunga) pana in luna decembrie 2022;

- Posibilitatea de a evolua profesional într-o organizație care are ca misiune incluziunea celor mai vulnerabile persoane ale societății.Data limita de trimitere a CV-ului si a Scrisorii de Motivatie este LUNI 05.09.2021, ora 17,00. Numai persoanele selectate in urma evaluarii CV-urilor si a scrisorilor de motivatie vor fi contactate pentru interviu. Va rugam sa precizati clar in scrisoarea de intentie: motivatia care va determina sa lucrati cu persoane adulte fara adapost; experienta in servicii de combatere a saraciei sau in centre de consiliere; vechimea si experienta privind condusul vehicolelor (categoria B).Selecția se face pe baza CV-ului și a interviului de angajare si ulterior a probei de lucru.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV insotit de o Scrisoare de Motivatie la adresa organizatiei din str. Ing. Dumitru ZOSIMA nr. 16, sector 1 , Bucuresti sau prin e-mail la adresele Eugen.Lucan@eet.salvationarmy.org si eugensucces@yahoo.com până LUNI 05.09.2021, ora 17,00

Persoanele interesate înțeleg că, prin acest demers, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în etapele de selecție și, eventual, de angajare. Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. Daca nu primim CV-uri sau candidaturi relevante ne rezervam dreptul de a prelungi termenul de primire a candidaturilor.Mai multe informații despre programul S.M.A.R.T. puteți obține accesând acest link: https://armatasalvarii.ro/smart/ sau contactându-ne la adresele de e-mail: Eugen.Lucan@eet.salvationarmy.org; eugensucces@yahoo.com telefon +40741134444 sau la armatasalvarii@gmail.com; (Eugen LUCAN, coordonator)Vă mulțumim pentru atenția și timpul alocat!Coordonator Proiect SMART (PN3006)

Asistent Social Principal

Eugen LUCAN

eugensucces@yahoo.com

Eugen.Lucan@eet.salvationarmy.org

+0741 134 444

Links

Files