Localizare: Biroul Zonal Valcea, comunitatea Bujoreni

Responsabilitati majore:
• Organizarea/desfășurarea atelierelor periodice cu copiii antepreșcolari înscriși în proiect;
• Gestionează toate activitățile de pregătire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani pentru includerea în sistemul de învatamant;
• Oferă suport social copiilor anteprescoalari înscriși în proiect;
• Asigură planificarea și desfășurarea de activități formale, non-formale și de dezvoltare emoțională pentru copii;
• Monitorizarea prezenței copiilor la activități; întocmirea de fișe de prezență;
• Participarea la întâlniri cu părinții copiilor înscriși pentru a-i informa, consilia legat de situația copiilor;
• Participarea la întâlniri cu ceilalți experți pentru a găsi împreună soluții la diferitele probleme de dezvoltare ale acestora;
• Pregatirea de materialele de lucru și stabilirea calendarului activităților derulate in program;
• Insotirea copiilor la activitățile care se derulează în afara gradinițelor/spațiilor de lucru;
• Mentinerea unei bune comunicări cu părinții/tutorii legali/cadrele didactice/echipa proiectului;
• Realizarea de rapoarte periodice privind parcursul copiilor in proiect;
• Participarea la întâlniri cu celelalte cadre didactice pentru a găsi împreună soluţii la diferitele probleme apărute;
• Întocmirea rapoartelor de activitate şi a fişei de pontaj, potrivit metodologiei şi cerinţelor de monitorizare a proiectului;
• Contribuie, la solicitarea managerului de proiect, la realizarea altor sarcini pentru bunul mers al proiectului;

Studii, cunoștințe, abilități, aptitudini
• Studii medii pedagogice – 4 ani;
• Minim 2 ani experienta in activități didactice.
• Experienta profesionala generala de minim 3 ani.;
• Operare PC;
• Abilități de comunicare și relaționare;
• Abilitatea de a prioritiza sarcinile ;
• Engleza – nivel A2.

Candidaii interesati vor inainta CV-ul catre:

Diana Matei, Manager Resurse Umane, diana_matei@wvi.org
Emanuela Federenciuc, Specialist Relații de Muncă, emanuela_federenciuc@wvi.org;
World Vision Romania – Departament HR, Biroul Bucuresti,
Tel. 021-222 91 01/Fax 021-224 29 72