Postul: Instructor dans (Instructor de dans – cod COR 265308)
Localizare: Biroul Zonal Dolj (Craiova)
Proiect: Factis - Fii actor pentru o comunitate transformată, integrată şi sustenabilă! ID 113890, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (detalii despre proiect, pe www.worldvision.ro)
Norma: 1 oră/zi, durată determinată
Numar posturi: 1

Responsabilităţi majore:
- Desfășurarea de ateliere săptămânale de dans cu copiii din Clubul de Educație Alternativă – CEA şi supravegherea în condiții sigure a sesiunilor de dans.
- Colaborare cu echipa CEA în vederea stabilirii celor necesare pentru desfășurarea sesiunilor de dans.
- Actualizarea constantă a prezenței participanților la sesiunile de dans şi realizarea de fotografii regulate din timpul sesiunilor de dans.
- Anunțarea, în prealabil, a copiilor/ părinților/ tutorilor legali în situațiile în care atelierele de dans nu se pot desfășura din motive obiective și recuperarea ulterioară a acestora.
- Implicare în dezvoltarea dansului în CEA (de exemplu, organizarea de competiții/ cupe, parteneriate etc).
- Menținerea unei bune comunicări cu părinții/ tutorii legali/ cadrele didactice/ echipa CEA/ echipa proiectului.
- Implicare în procesul de monitorizare și evaluare a proiectului şi în cel de raportare.
- Participare la ședințele echipei CEA.
- Însoțirea copiilor la activități care se desfășoară în afara CEA.
- Respectă normele de Protecţia Muncii, a securităţii şi sănătăţii în muncă.
- Respectă valorile şi misiunea Fundaţiei World Vision Romania.

Studii, cunoştinţe, abilităţi, aptitudini
- Studii superioare de specialitate
- Bună operare PC (Word, Excel, Power Point)
- Bune abilităţi de organizare şi planificare
- Abilităţi de comunicare şi relaţionare
- Bune capacităţi de analiză şi sinteză
- Abilităţi de lucru în echipă
- Experienţă specifică în activităţi similare de cel puţin 2 ani. Experienţă profesională generală de minimum 3 ani.

Termen limită pentru trimiterea CV-ului: 22.06.2020

Candidaţii interesaţi vor trimite CV-ul către: claudia_alexandru@wvi.org

World Vision Romania – Departament HR, Biroul Bucureşti, Tel. 021-2229101/Fax 021-2242972