Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, putând fi dispusă pentru motive care ţin sau nu de persoana salariatului.
Există însă interdicţii cu caracter permanent în ceea ce priveşte concedierea. Astfel, este interzisă concedierea salariaţilor :
- pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală;
- pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor salariale.
Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:

Links