Fundatia Soros Romania angajeaza Expert Coordonator in Economie Sociala in cadrul proiectului Rures. Spatiul Rural si Economie Sociala in Romania.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, fiind derulat in perioada iulie 2010-iulie 2013.

Mai multe informatii despre proiect si activitatile desfasurate se gasesc pe pagina de internet www.rures.ro.

Expertul coordonator economie sociala va avea locul de munca la sediul din Bucuresti al Fundatiei Soros.

Principalele atributii si responsabilitati ale postului:
- participare activa in activitatile de monitorizare, control si verificare a stadiului activitatilor de dezvoltare antreprenoriala;

- verificarea si urmarirea continua a indeplinirii indicatorilor proiectului;

- consultanta in proiectarea activitatilor de informare si prezentare cu si despre economie sociala;

- realizeaza materiale de prezentare cu si despre economie sociala;

- comunicarea cu echipele de experti ale partenerilor;

- coordonarea implementarii activitatilor de economie sociala din cadrul proiectului;

- verificarea rapoartelor primite de la expertii partenerilor.

Cerinte si conditii ale postului:
- studii superioare;
- expertiza demonstrabila in activitati antreprenoriale sau dedicate dezvoltarii spiritului antreprenorial
– demonstrabila prin infiintarea de unitati de economie sociala si/sau intreprinderi sociale in mediul rural;
- expertiza demonstrabila in economie sociala – demonstrabila prin experienta de munca, activitati de profesionalizare, traininguri, cursuri, alte forme de pregatire profesionala formala sau informala;
- experienta in lucrul pe proiecte finantate POSDRU;
- disponibilitate la deplasari - pentru realizarea activitatilor din cadrul proiectului si/sau pentru activitati de monitorizare-evaluare;
- permis de conducere categoria B;
- cunostinte de limba engleza;
- adaptare la sarcini de lucru flexibile;
- spirit de echipa si initiativa, atitudine pozitiva.

Persoanele interesate sunt rugate sa transmita un CV in format European, impreuna cu o scrisoare de intentie, pe adresa jobs@soros.ro, cu mentiunea “Expert Coordonator Economie Sociala”, pana la data de 12 martie 2012.

Scrisoarea de intentie va include numele si detaliile de contact a cel putin doua persoane care pot fi contactate pentru referinte.

Numai candidatii selectati pentru interviu vor fi contactati.

Politica de personal a Fundatiei Soros Romania este de a nu discrimina nici o persoana pe criterii de nationalitate, rasa, etnie, religie sau credinta, sex, varsta, dizabilitate, orientare sexuala, orientare politica, statut social sau pe baza oricarui alt criteriu.

Links