Fundatia World Vision Romania scoate la concurs postul de Junior HR officer (Specialist in relatii de munca), 8h/zi, durata determinata, cu localizare in Bucuresti.

Responsabilitati majore:
• Sustine activitatea departamentului de resurse umane pentru departamentele/proiectele alocate:
- Intocmeste documente necesare: angajarii/modificarii/suspendarii/incetarii contractelor de munca/decizii numire pe proiect;
- Informeaza angajatii asupra modului de completare a formularelor/declaratiilor necesare la angajare;
- Inregistreaza contractele de munca in sistemul de evidenta a personalului (REVISAL) si transmite modificarile in termenul legal catre institutiile autorizate;
- Organizeaza documentele de personal (acte aditionale, formulare, decizii, sanctiuni, dosare de personal ale fostilor angajati etc);
- Verifica pontajele angajatilor din cadrul biroului/proiectului;
- Realizeaza programarile in vederea efectuarii examenului de medicina muncii la angajare si examenului periodic;
• Administreaza sistemele locale de Resurse Umane: salarizare, baza de date Our People etc;
• Ofera sprijin in recrutarea si selectia candidatilor si sustine interviuri la solicitarea managerului;
• Elaboreaza si transmite la termen informatiile necesare pentru calculul salariilor;
• Gestioneaza aspectele care tin de managementul performantei pentru angajatii din cadrul Fundatiei;
• Elibereaza, la cerere si in timp util, adeverinte sau alte documente solicitate de salariatii Fundatiei;
• Participa la elaborarea si/sau centralizarea unor documente specifice departamentului de resurse umane: rapoarte, indicatori de personal, memo-uri, adrese, cereri, instiintari;
• Participa la cererile de rambursare din cadrul proiectelor finantate din fonduri europene si pregateste documentatia aferenta activitatilor de resurse umane;
• Respecta normele de Protectia Muncii, a securitatii si sanatatii in munca. Respecta valorile si misiunea Fundatiei World Vision Romania.

Studii, cunostinte, abilitati, aptitudini:
- Studii superioare in domeniul social, economic sau domenii conexe;
- Cursuri sau certificari in resurse umane;
- Abilitatea de a lucra cu informatii confidentiale;
- Buna operare PC (Word, Excel, Power Point);
- Capacitate de stabilire a prioritatilor si urgentelor;
- Bune abilitati de comunicare si relationare;
- Cunoasterea limbii engleze – nivel mediu;
- Experienta specifica in domeniul resurselor umane preferabil de minim 1 an.
- Experienta in proiecte finantate din fonduri europene constituie un avantaj.

Candidatii interesati vor trimite CV-ul la adresa: recrutare@wvi.org.