Fundațiile comunitare îşi doresc oraşe pline de viaţă, cu oameni activi şi implicaţi, care iau iniţiativa pentru a transforma comunitatea în care locuiesc. Organizaţii locale care dezvoltă filantropia, iniţiativa şi spiritul comunitar, fundaţiile comunitare oferă suport financiar pentru proiecte locale. Viitorul manager de programe al Federaţiei Fundaţiile Comunitare din România va avea un impact direct în succesul fundaţiilor comunitare şi, implicit, al comunităţilor locale din România.

SCOPUL POSTULUI:

Managerul de programe din cadrul Federației Fundațiile Comunitare din România are rol de liant între federație și fundații si gestioneaza procesele de generare soluții, inovare și învățare din cadrul FFCR.Locul desfășurării activității: București, cu disponibilitate de deplasare în țară și în afara țării de până la 10 % din timpul de lucru.

Perioada postului: 2 ani

Disponibilitatea postului: 15 noiembrie 2019

Norma: 4 ore pe zi

Data limita pentru aplicare: 20 octombrie 2019RESPONSABILITĂȚI ȘI SARCINI:

Cunoaste în amănunt fundațiile comunitare, nevoile și resursele existente în rețeaua nationala, ofera suport și propune acțiuni bazate pe această înțelegere a rețelei
Facilitează schimbul de bune practici între membrii federației și parteneri nationali si internaționali
Dezvoltă și ofera suport continuu pentru programele nationale derulate de Federației si cultivă relații de parteneriat în vederea susținerii implementării acestora
Colaboreaza cu responsabilul de comunicare pentru a defini si implementa eficient strategia de comunicare a mișcării naționale a fundațiilor comunitare și dezvoltă instrumente de comunicare proprii Federației
Asigura suport in desfasurarea procesului de evaluare și monitorizare a respectării standardelor în cadrul mișcării naționale a fundațiilor comunitare
Gestionează bugetul programelor derulate de Federatie (efectuează previziuni bugetare anuale, monitorizeaza executia bugetara, răspunde de alocarea resurselor financiare)
Colectează datele cheie de la fundațiile membre și este responsabil de agregarea lor la nivel național
Asigura managementul evenimentelor federației (conferințe, workshop-uri, traininguri)
CERINȚE:

Experiență anterioară în poziții de management de proiect/program
Cunostinte de planificare si executie bugetara
Abilități leadership si de lucru în echipă
Experiență de lucru cu rețele, echipe aflate la distanță sau alte structuri asociative
Bune abilități de comunicare scrisă și verbală, de relaționare și socializare
Cunostinte de operare computer (excel, word, powerpoint)
Bună cunoaștere a limbii engleze
BENEFICII:

Salarizare competitivă, oportunități de creștere în cadrul unei rețele naționale
In activitatea sa este sprijinit de un asistent de program
Oportunități de formare continuă în rețeaua de fundații comunitare
Mediu de lucru dinamic, expunere națională și internațională
Oportunitatea de a acționa ca un agent al schimbării și un ambasador al mișcării filantropice din România
PROCESUL DE SELECȚIE AL CANDIDATULUI:

Aplicația va cuprinde scrisoare de intenție si CV. Aplicațiile vor fi trimise la adresa office@ffcr.ro până la data de 20 octombrie 2019

Mult succes!DESPRE ORGANIZAȚIE:
SCOPUL Federaţiei “Fundaţiile Comunitare din România” este de a reprezenta la nivel naţional interesele fundaţiilor comunitare din România care adoptă, respectă misiunea, obiectivele, principiile şi standardele FFCR; de a cultiva şi dezvolta filantropia strategică la nivel local; de a susţine actorii interesaţi să investească în comunitatea lor; de a contribui la crearea unei societăţi cu indivizi responsabili social şi având comportament filantropic, interesaţi de dezvoltarea comunităţii lor şi care să promoveze o colaborare echilibrată, respectuoasă şi în
beneficiu mutual între persoane, sectorul non-profit, mediul de afaceri şi instituţiile publice.

Federaţia “Fundaţiile Comunitare din România” a fost înființată în 2012 și are la acest moment 16 membri: Fundația Comunitară Cluj, Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc, Fundația Comunitară Covasna, Fundația Comunitară Alba, Fundația Comunitară Mureș, Fundația Comunitară București, Fundația Comunitară Iași, Fundația Comunitară Sibiu, Fundația Comunitară Oradea, Fundația Comunitară Bacău, Fundația Comunitară Prahova, Fundația Comunitară Țara Făgărașului, Fundația Comunitară Galați, Fundația Comunitară Dâmbovița, Fundația Comunitară Brașov, Fundația Comunitară Timișoara.

Links