Asociația Brahma, organizație neguvernamentală cu sediul administrativ în București, angajează Manager de proiect (cod COR 242101) în cadrul proiectului „Educație nonformală în sistem outdoor”, cod SMIS 154011.

Principalele atribuții:
- Dezvoltarea unui Regulament de Organizare și Funcționare proiect și a unui Cod de Etică pentru echipa proiectului;
- Managementul proiectului la toate nivelurile și etapele: planificare, organizare, monitorizare, verificare, control și reziliență activități proiect;
- Planificarea și organizarea lunară a proiectului pentru îndeplinirea scopului proiectului, a obiectivelor specifice, a indicatorilor stabiliți și a rezultatelor asumate în cererea de finanțare;
- Monitorizarea atingerii țintelor finale și a țintelor intermediare anuale în deplină conformitate cu planificările activităților și precizările din cererea de finanțare asumate de beneficiar;
- Derularea de vizite ad-hoc interne în cadrul proiectului în vederea verificării și controlului nivelului de calitate al activităților derulate de echipa de implementare;
- Dezvoltarea de planuri de evitare și diminuare a riscurilor și constrângerilor proiectului într-o abordare proactivă și orientată pe eficiență și eficacitate;
- Comunicarea bidirecțională directă cu toți membrii echipei de implementare a proiectului, prin organizarea și susținerea ședințelor de management și motivarea membrilor echipei proiectului;
- Monitorizarea graficului de implementare a proiectului și coordonarea proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;
- Gestionarea eficientă a tuturor resurselor utilizate pentru implementarea proiectului (financiare/materiale/umane etc.) pentru maximizarea beneficiilor pentru grupul țintă;
- Alte atribuții relevante, specifice managementului de proiect.

Educație solicitată: studii superioare absolvite (3 ani)
Experiența profesională solicitată: experiență în coordonarea și managementul proiectelor (6 ani)
Alte cerințe: absolvirea unui curs de specializare „Manager proiect”, acreditat ANC
Persoanele interesate sunt rugate să ne transmită CV-ul la adresa office@asociația-brahma.ro până cel târziu luni, 19 septembrie 2022, orele 16:00.