Cerinte:
Experienta specifica in coordonarea unei echipe de lucru/ in functii de conducere – minim 5 ani
Studii superioare absolvite cu diploma de licenta
Cunoasterea principiilor si procedurilor privind recrutare, inregistrare si monitorizare grup-tinta POCU
Planificare riguroasa
Cunostinte de operare pe calculator

Atributii:
• Se implica in implementarea si coordonarea tuturor activitatilor ce revin in sarcina Partenerului;
• Se implica in identificarea, recrutarea si mobilizarea GT al proiectului (alcatuit din 3200 de femei gravide);
• Centralizarea si verificarea dosarelor de GT, ca membru in comisia de selectie.
• Implicarea in organizarea si derularea campaniilor de informare, educare si constientizare la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia: contributie la elaborarea si multiplicarea materialelor, la asigurarea resurselor logistice si materiale, la identificarea comunitatilor si mentinerea legaturii cu reprezentantii acestora, la moderarea sesiunilor de informare, etc.
• Intocmeste documente/raportari tehnice privind implementarea activitatii de care raspunde partenerul pe care le transmite liderului de proiect
• Participa la intalnirile de proiect organizate impreuna cu liderul;
• Organizeaza si participa la intalniri cu angajatii partenerului pentru a stabili stadiul activitatilor si masurile ce trebuie intreprinse pentru implementare;
• Activitatea de birou se desfasoara in Bucuresti.

Persoanele interesate pot trimite CV-ul la adresa silvia.burcea@salvaticopiii.ro pana la data de 1 iunie 2021 .