Asociația Ateliere Fără Frontiere, organizație nonguvernamentală având drept misiune inserția socio-profesională pe piața muncii a persoanelor defavorizate, angajează un Manager pentru departamentul social.OBIECTIVELE POSTULUI

Managementul activitații departamentului care acordă acompanierea socio-profesională persoanelor dezavantajate angajate în atelierele asociației.

Dezvoltarea de parteneriate strategice cu instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale din domeniul serviciilor sociale și cu angajatorii/companiile.

Gestionarea proiectelor, parteneriatelor, resurselor (umane și financiare) legate de activitatea socială și profesională a persoanelor vulnerabile.

Coordonarea activităților de acreditare și certificare a serviciilor (inserție pe piața muncii, consiliere și mediere pe piața muncii) și conformarea cu cerințele legale.

Desfășurarea de acțiuni de inovare și îmbunătățire continuă a acțiunii sociale în cadrul proiectelor Asociației Ateliere Făra Frontiere.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI

Coordonează sprijinul acordat persoanelor dezavantajate de către echipa departamentului, contribuie la realizarea metodologiilor de lucru și supervizează aplicarea acestora.

Relaționează cu autoritățile din domeniul ocupării forțelor de muncă și asistenței sociale.

Urmărește și conformează activitatea cu legislația în privința ocupării, a muncii și a certificării (consiliere și mediere, inserția pe piața muncii). Asigură conformarea pentru atestare și licențierea de servicii.

Relaționează și formează parteneriate cu organizații din domeniul social în vederea identificarii persoanelor vulnerabile.

Relaționează și formează parteneriate cu companii pentru integrarea lor pe piața muncii.

Asigură o implementare eficientă a metodologiilor de sprijin.

Coordonează proiectele cu caracter social și aspectele sociale ale proiectelor finanțate din fonduri publice si private.

Conduce și participă la organizarea de evenimente în domeniu.

Supervizează și contribuie la analize, rapoarte statistice și diverse rapoarte legate de persoanele vulnerabile.

Analizează rezultatele și pune în aplicare o politică de îmbunătățire și dezvoltare continuă a acțiunii sociale.

Conștientizează toți angajații asociației cu privire la proiectul social.

ABILITĂȚI CERUTE

Motivație de a lucra cu și pentru persoane dezavantajate.

Experiență anterioară în domeniul resurselor umane sau asistenței socială.

Experiență de minim 5 ani în management, coordonarea de echipe interdisciplinare, coordonare de proiecte naționale și parteneriate.

Cunoașterea legislației în domeniul legislației muncii. Cunoașterea legislației în domeniul asistenței sociale reprezintă un avantaj.

Spirit de echipă.

Persoană foarte organizată și structurată.

Capacitate de sinteză, gândire analitică.

Excelente abilități de comunicare în toate mediile.

Cunoașterea foarte bună a limbii engleze. Cunoașterea limbii franceze sau germane reprezintă un avantaj.

Unde poți aplica:

Așteptăm CV și scrisoare de motivație la adresa cariere@atelierefarafrontiere.ro până pe 27 ianuarie 2023. Vă rugăm să specificați în subiectul mesajului pentru postul Manager Departament HR incluziv.

Links