Fundatia World Vision Romania scoate la concurs postul de Manager proiect, 8h/zi, durata determinata, in cadrul proiectului finantat din fonduri europene, „Alege Scoala - educatie de calitate, viitor in comunitate!” ID 105515.

Responsabilitati majore:
• Coordoneaza echipa de proiect in vederea asigurarii managementului riscului si a respectarii standardelor calitative si cantitative impuse de statutul de beneficiar al fondurilor europene nerambursabile.
• Coordoneaza activitatile aferente proiectului pentru respectarea termenelor de livrare a rezultatelor si administreaza/monitorizeaza bugetul.
• Se asigura ca activitatile sunt conforme cu obiectivele, graficul si bugetul proiectului.
• Este responsabil pentru managementul zilnic – organizational si conceptual.
• Coordoneaza si participa direct la raportarea tehnica si financiara si monitorizeaza rambursarile; asigura comunicarea cu AM (Autoritatea de management) si fluxul de informatii intre autoritatea contractanta si beneficiar.
• Solicita, culege, centralizeaza informatii despre etapele in care se afla proiectul.
• Elaboreaza si implementeaza planuri detaliate de lucru trimestriale si monitorizeaza respectarea implementarii acestora.
• Este responsabil cu elaborarea rapoartelor tehnico-financiare si aproba metodologiile si instrumentele de lucru.
• Respecta normele de protectia muncii, a securitatii si sanatatii in munca. Respecta valorile si misiunea Fundatiei World Vision Romania.

Studii, cunostinte, abilitati, aptitudini:
- Studii superioare socio-umane/economice/juridice;
- Cursuri in management de proiect - de preferat;
- Cunostinte privind finantarile cu fonduri structurale;
- Abilitati de gestionare a situatiilor complexe;
- Abilitatea de a prioritiza sarcinile;
- Bune abilitati de organizare si planificare;
- Buna operare PC (Word, Excel, Power Point);
- Cunoasterea limbii engleze;
- Permis de conducere cat B - de preferat;
- Abilitati de comunicare si relationare;
- Minim 3 ani experienta in managementul/ coordonarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile.
- Locul de munca este in cadrul Biroului National, in cadrul Fundatiei World Vision sau in locatia in care se implementeaza proiectul, cu disponibilitate de a calatori in interes de serviciu 30% din timpul de lucru.

Termen limita pentru trimiterea CV-ului: 20.05.2019.
Candidatii interesati vor inainta CV-ul catre:
Diana Matei, Manager Resurse Umane, diana_matei@wvi.org
Simona Ticu, Specialist in Relatii de munca, simona_ticu@wvi.org