Postul: Manager Proiect (cod COR 242101), norma 8 ore/zi,
Proiectul: ROUTE Poienesti - Revitalizarea relatiilor comunitare din Poienesti prin furnizarea de servicii integrate
Perioada determinata
Sarcini si responsabilitati:
- Asigura managementul proiectului si coordoneaza echipa de proiect in vederea asigurarii managementului riscului si a respectarii standardelor calitative/cantitative impuse de statutul de beneficiar al proiectului
- Asigura reprezentarea in relatiile cu AMPOCU si alte institutii cu atributii de monitorizare si control ale proiectelor finantate din Fonduri Structurale Europene, precum si in alte relatii necesare cu terti;
- Coordoneaza elaborarea de strategii/planificari, raportari privind implementarea financiara si tehnica a activitatilor proiectului.
- Controleaza executia bugetara si propune schimbari asupra bugetului proiectului, asigurand obtinerea aprobarilor necesare de la organismul finantator.
- Alocă resursele umane necesare implementarii proiectului
- Supervizeaza si coordoneaza procesul de achizitii in cadrul proiectului.
- Respecta regulamentul intern si procedurile interne, participa la intalnirile de lucru ale echipei de management si cu alți experți din cadrul echipei de implementare.
- Respecta normele de Protectia Muncii, a securitatii si sanatatii in munca.

Cerinte:
Studii superioare finalizate in stiinte sociale, socio-umane, psihosociale, economice sau juridice.
Experienta specifica de minimum 3 ani in coordonare interventii in domeniul social, inclusiv cu finantare europeana/ coordonare proiecte, programe, departamente. Experienta in implementarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile.
- Cursuri in mangement de proiect- esential
- Cunostinte solide in managementul proiectelor finantate din fonduri structural- esential
- Permis de conducere cat B- preferabil
- Abilitatea de a lucra in conditii de stress- esential
- Abilitati de comunicare si relationare- esential
- Abilitatea de a prioritiza sarcinile si de a lucra in conditii de supervizare minima- esential
- Bune abilitati de organizare si planificare- esential
- Bune capacitati de analiza si sinteza- esential
- Buna operare PC- esential

Termen limită pentru depunerea cv-urilor: 24 martie 2021
Candidaţii interesaţi vor depune CV-ul la email: ana_tabara@wvi.org