Postul: Manager proiect – cod COR 242101
Proiect: Factis – Fii actor pentru o comunitate transformată, integrată şi sustenabilă! ID 113890
Localizare: Bucureşti
Normă: 8 ore/zi, durată determinată

Responsabilităţi majore:
- Coordonează activităţile aferente proiectului şi administrează / monitorizează bugetul proiectului.
- Asigură managementul proiectului, reprezintă fundaţia în relaţiile cu AMPOCU şi alte instituţii cu atribuţii de monitorizare şi control ale proiectelor finanţate din FSE, precum şi în alte relaţii necesare cu terţi.
- Elaborează actele adiţionale, notificările şi oricare alte rapoarte, situaţii, comunicări necesare a fi înaintate AMPOSDRU / OIPOSDRU în vederea aprobării.
- Participă la întâlnirile de lucru ale echipei de management şi cu alţi experţi din cadrul echipei de implementare.
- Alocă resursele umane necesare implementarii proiectului.
- Elaborează strategii / planificări, raportări privind implementarea financiară şi tehnică a activităţilor proiectului şi coordonează elaborarea acestora. Defineşte rolurile şi responsabilităţile membrilor echipei de proiect.
- Aprobă documentele de raportare privind acţiunile implementate de către experţi.
- Asigură comunicarea între membrii echipei de proiect şi diseminează informaţia.
- Coordonează raportarea şi monitorizarea proiectului.
- Planifică resursele proiectului pentru a asigura obţinerea rezultatelor aşteptate.
- Controlează schimbările asupra bugetului proiectului şi asigură managementul riscului.
- Supervizează şi coordonează procesul de achiziţii în cadrul proiectului.
- Monitorizează progresul proiectului, este responsabil în faţa autorităţii de management.
- Respectă normele de Protecţia Muncii, a securităţii şi sănătăţii în muncă.
- Respectă valorile şi misiunea Fundaţiei World Vision.

Studii, cunoştinţe, abilităţi, aptitudini
- Absolvent studii superioare socio-umane/ economice/ juridice - 3 ani
- Cursuri în mangement de proiect
- Cunoştinţe solide în managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale
- Bună operare PC (Word, Excel, Power Point)
- Cunoaşterea limbii engleze
- Permis de conducere cat. B
- Abilitatea de a lucra în condiţii de stres
- Abilităţi de comunicare şi relaţionare
- Abilitatea de a prioritiza sarcinile şi de a lucra în condiţii de supervizare minimă.
- Minim 3 ani experienţă în managementul/coordonarea proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile - 3 ani.
Postul implică deplasări în interes de serviciu în proporţie de 40% din timpul de lucru.Termen limită pentru trimiterea CV-ului: 22.02.2021

Candidaţii interesaţi vor trimite CV-ul către: claudia_alexandru@wvi.org;
World Vision Romania – Departament HR, Biroul Bucureşti, Tel. 021-2229101/Fax 021-2242972