1. Coordoneaza activitatile aferente proiectului si administreaza/monitorizeaza bugetul proiectului.
2. Asigurarea managementului proiectului, reprezentarea în relaţiile cu AMPOCU şi alte instituţii cu atribuţii de monitorizare şi control ale proiectelor finanţate din FSE, precum şi în alte relaţii necesare cu terţi.
3. Elaborarea actelor adiţionale, notificărilor şi a oricăror alte rapoarte, situaţii, comunicări necesare a fi înaintate AMPOSDRU/OIPOSDRU în vederea aprobării; Participarea la întâlnirile de lucru ale echipei de management şi cu alţi experţi din cadrul echipei de implementare.
4. Aloca resursele umane necesare implementarii proiectului.
5. Elaborarea/coordonarea elaborării de strategii/planificări, raportări privind implementarea financiară şi tehnică a activităţilor proiectelor. Defineste rolurile si responsabilitatile membrilor echipei de proiect.
6. Aprobarea documentelor de raportare privind acţiunile implementate de către experţi.
7. Asigura comunicarea intre membrii echipei de proiect si disemineaza informatia.
8. Coordoneaza raportarea si monitorizarea proiectului.
9. Planifica resursele proiectului pentru a asigura obtinerea rezultatelor asteptate.
10. Controleaza schimbarile asupra bugetului proiectului si asigura managementul riscului.
11. Supervizeaza si coordoneaza procesul de achizitii in cadrul proiectului
12. Monitorizeaza progresul proiectului, este responsabil in fata autoritatii de management.
13. Respecta normele de Protectia Muncii, a securitatii si sanatatii in munca.
14. Respecta valorile si misiunea Fundatiei World Vision
Cerinte:
- Absolvent studii superioare socio-umane/ economice/ juridice - 3 ani
- Cursuri in mangement de proiect
- Cunostinte solide in managementul proiectelor finantate din fonduri structurale
- Buna operare PC (Word, Excel, Power Point)
- Cunoasterea limbii engleze
- Permis de conducere cat. B
- Abilitatea de a lucra in conditii de stres;
- Abilitati de comunicare si relationare
- Abilitatea de a prioritiza sarcinile si de a lucra in conditii de supervizare minima.
- Minim 3 ani experienta in managementul/coordonarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile. - 3 ani

Termen limită pentru depunerea cv-urilor: 13.07.2018
Candidaţii interesaţi vor înainta CV-ul impreuna cu scrisoarea de intentie la adresa de email: diana_rebenciuc@wvi.org