Dacă vrei să ai o contribuție relevantă în integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii, acest post este pentru tine. Fii Managerul de resurse umane și integrare piața muncii al Asociației Ateliere Fără Frontiere!

Rolul principal al postului constă în:

Coordonarea procedurilor legate de relațiile de muncă ale persoanelor vulnerabile/beneficiari aflați în programul de integrare socio-profesională al asociației

Dezvoltarea de parteneriate strategice cu autorități, ONG-uri și companii care să conducă la îmbunătățirea contextului și a activităților de integrare pe piața muncii

Gestionarea de proiecte, parteneriate, resurse (umane și financiare) legate de activitatea de integrare pe piața muncii a persoanelor vulnerabile

Coordonarea activităților de resurse umane ale asociației

Principalele responsabilități

► Coordonează relațiile de muncă și procedurile legale referitoare la procesul de angajare al persoanelor vulnerabile, beneficiari ai programului social al asociației.

► Relaționează cu autoritățile în vederea obținerii de subvenții alocate pentru beneficiari în vederea accesării acestora

► Coordonează și dezvoltă parteneriatele cu instituții, ONG-uri și companii legate de identificarea persoanelor vulnerabile și integrarea lor pe piața muncii

► Supervizează proiectarea și implementarea unei oferte de formare adecvate pentru beneficiarii Ateliere Fără Frontiere

► Coordonează/contribuie la proiectele care au ca scop dezvoltarea abilităților de muncă ale persoanelor vulnerabile aflate în programul de integrare al asociației

► Organizează grupuri de discuții regulate cu echipe sociale, apelând la colaboratori externi, dacă este necesar (psihologi, specialiști etc.)

► Efectuează analize, rapoarte statistice și diverse rapoarte legate de angajarea persoanelor vulnerabile, șomaj și piața muncii

► Contribuie la redactarea raportului de activitate în legătură cu departamentul de inserție

► Contribuie la managementul resurselor umane ale asociației

Abilități cerute

Experiență în coordonarea relaționării cu autoritățile în privința relațiilor de muncă ale angajaților

Cunoașterea legislației muncii și a șomajului

Experiență în managementului resurselor umane

Experiență în management de proiecte și parteneriate

Licență/Master în domeniu relevant

Cunoașterea foarte bună a limbii engleze

Abilități foarte bune de comunicare și relaționare la toate nivelurile

Spirit de echipă

Termenul limită de trimitere a unui CV și a unei scrisori de motivație la adresa recrutare@atelierefarafrontiere.ro este de 8 martie 2021.

Links