Asociația Ecumenică a Bisericilor din Romania recrutează 1 persoana pentru funcția de MEDIATOR INTERCULTURAL, în București, în cadrul unui proiect dedicat sprijinirii integrării socio-economice și culturale a migranților (beneficiari de protecție internațională – BPI, resortisanți ai țărilor terțe – RTT) în România.

Descrierea pe scurt a postului:
Mediatorul intercultural asigură activități de traducere în cadrul CRCPSA București și CRI București, între personalul Inspectoratului General pentru Imigrări și beneficiari, precum și între personalul AIDRom și beneficiari. Face parte din echipa multidisciplinară AIDRom din București.

Cerințe specifice postului

• Minim studii liceale
• Nivel avansat/nativ de cunoaștere a limbii arabe
• Nivel mediu/avansat de cunoaștere a limbii române. Cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională reprezintă un avantaj.
• Cunoașterea domeniului migrației și interes în dezvoltarea profesională în acest domeniu.
• Experiența de lucru în sectorul ONG reprezintă un avantaj.
• Disponibilitatea de deplasare pe teren și de însoțire a beneficiarilor la diferite instituții/organizații, precum și disponibilitatea de a lucra în cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil București. Deplasarea pe teren se va realiza, la cerere, și în județele arondate.

Norma de lucru:
Norma de lucru este de 4 h/zi


Responsabilități
 Acordarea de informații în limba arabă pentru beneficiarii cazați în cadrul CRCPSA București și CRI București despre activitățile incluse în cadrul proiectului și traducerea din limba română în limba arabă a informațiilor solicitate
 Facilitarea accesului beneficiarilor din cadrul CRCPSA București și CRI București la autoritățile locale cu atribuții în domeniu (sediul DAI, judecătorii, tribunale, DGASPC, AJPIS etc.);
 Sprijinirea personalului în organizarea activităților educaționale, recreative, de orientare şi acomodare în societatea românească și la înscrierea în sistemul de invățământ a beneficiarilor;
 Sprijinirea personalului în organizarea activităților (traducere în cadrul prezentărilor pentru locuri de muncă, consiliere și informare, etc.);
Toţi cei interesaţi sunt rugați să transmită CV-ul, însoțit de scrisoare de intenție, prin e-mail către:
aidrom@gmail.com, în atenția dnei. Elena Timofticiuc, Secretar Executiv, până în data de 15.01.2021