Fundația Terre des hommes - Elveția (Tdh) angajează în cadrul proiectului zefiR un Ofițer de Proiect pentru a se alătura echipei sale din România. Candidatul(a) trebuie să se exprime cursiv și corect în limba română. Cunoașterea limbilor rromani și/sau engleză reprezintă un avantaj.
Birou: Ofițerul de proiect va lucra in biroului din Craiova și va avea deplasări cca. 40% din timp în județele Dolj, Olt și Gorj.
Normă de lucru: Normă întreagă (40 de ore pe săptămână);
Subordonare: Ofițerul de proiect va raporta managerului de proiect pe dezvoltare economică (pentru activitățile de dezvoltare economică la nivel local) și coordonatorului biroului din Craiova (pentru activitățile de asistență administrativă și financiară);
Data începerii contractului: Septembrie 2017
Durata contractului: Tdh oferă un contract pe durată determinată (inlocuire pe perioada concediului de maternitate 4-6 luni, cu posibilitate de prelungire)

Principalele atributii
- Sprijină beneficiarii proiectului să-și dezvolte activități antreprenoriale și să comunice cu autoritățile locale și alți actori relevanți din comunitate;
- Oferă sprijin tehnic beneficiarilor selectați pentru a se organiza din punct de vedere formal și practic și pentru a respecta normele legale în vigoare precum și cerințele finanțatorului proiectului;
- Oferă sprijin pentru dezvoltarea capacității antreprenoriale a beneficiarilor;
- Coordonează și monitorizează derularea contractelor de finanțare către beneficiarii selectați de Terre des hommes pe componenta de dezvoltare economică;
- Organizează, în funcție de nevoi, evenimente la nivel local și la nivel județean;
- Asigură sprijin administrativ biroului Terre des hommes Craiova;
- Verifică și aprobă rapoartele financiare ale beneficiarilor granturilor Terre des hommes;
- Menține la zi casa biroului Terre des hommes din Craiova precum și înregistrările financiare din cadrul biroului;
- Responsabil de plati cu numerar, deconteaza cheltuielile personalului pe baza documentelor justificative; deconturi catre participanti
- Colaborează, în funcție de nevoi, cu autoritățile și comunitățile locale;
- Colaborează cu partenerii de proiect din cadrul zefiR.

Candidatul ideal
- Bune abilități de lucru pe calculator (navigare internet, utilizare e-mail, utilizare Microsoft Office (Word, Excel etc.);
- Experiență de cel puțin doi ani în lucrul cu categorii dezavantajate și este motivat(ă) să continue să lucreze cu aceste categorii;
- Experiență de cel puțin doi ani în derularea și de activități administrative și de management/ asistență financiară;
- Are capacitatea de a urmări un plan de afaceri și de a monitoriza modul în care o afacere este implementată (tehnic și financiar), potrivit legislației și normelor în vigoare;
- Preferabil are experiență și/sau educație în domeniile economic/ financiar;
- De preferat are permis auto categoria B și este disponibil(ă) să se deplaseze în comunitățile proiectului zefiR (Dolj, Olt și Gorj sau alte județe, în funcție de nevoi;
- Este o persoană deschisă, responsabila, îi respectă pe cei cu care interacționează (beneficiari, parteneri sau colegi de echipă) și comunică bine cu persoane ce provin din medii socio-economice diverse;
- Este orientat(ă) spre soluții, are capacitatea de a inova și de a lucra cu supraveghere limitată;
- Este bine organizat(ă) și are capacitatea să urmeze procedurile interne ale Terre des hommes;

Vă rugăm să trimiteți un CV și o scrisoare de motivație de maximum o pagină pe adresa vacancy@tdh.ro până la data de 31 august 2017.

Procesul de recrutare și selecție al Terre des hommes reflectă dedicarea organizației noastre pentru drepturile și protecția copilulului. Persoanele de etnie romă sunt încurajate să aplice. Toate candidaturile vor fi tratate confidențial. Doar candidații care vor fi pre-selectați pentru interviu vor fi contactați.

Ofițerul de proiect va lucra în cadrul proiectului ”zefiR – Împreună pentru puterea de acțiune” (www.zefirincomunitate.ro). Acesta își propune să îmbunătățească viețile oamenilor din 12 localități din județele Olt, Dolj și Gorj.
Axat asupra copiilor din familii vulnerabile (în special familii rrome), zefiR încearcă să le ofere acestora acces la educație, servicii de sănătate și condiții de trai decente. Proiectul „zefiR” este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Începând cu luna mai 2016, a fost demarată în cadrul proiectului o nouă componentă – de dezvoltare economică, în prezent asigurându-se sprijinul pentru dezvoltarea și derularea a 28 de afaceri și activități generatoare de venituri în 8 comunități din județele Dolj, Olt și Gorj.
Mai multe informații sunt disponibile pe website-urile www.tdh.ch, www.tdh.ro, www.zefirincomunitate.ro

Files