Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de operator de program pentru Programul Dezvoltare locală, finanțat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, intenționează să contracteze, prin concurs, un expert tehnic evaluator, cod COR 214210.
1. Atribuții și responsabilități generale
• Asigură verificarea componentei de construcții, parte a evaluării de conținut a propunerilor de proiecte care îi sunt repartizate;
• În toate activitățile pe care le prestează, respectă reglementări aplicabile (Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar SEE/Norvegian 2014-2021, Acordul de Program, legislaţia aplicabilă la nivel local, naţional şi european, procedurile interne, alte reglementări aplicabile Biroului Evaluare).
• Se asigură că datele/informațiile privind componentade construcții sunt suficiente și conduc la concluzia că PP sunt dedicați în totalitate și au capacitatea de a implementa proiectele;
• Este în întregime responsabil pentru calitatea verificării componentei de construcții, în raport cu documentația analizată (aprecierea calității informațiilor, a dimensiunii valorice a investiției, duratei, oportunității, corespondenței cu destinația finală, verificarea realității din teren cu datele conținute în cererea de finanțare și documentele aferente componenteide construcții, după caz, aprecierea riscurilor, etc.) și pentru opinia formulată;
• Asigură păstrarea confidenţialităţii și securității informaţiilor de care ia cunoştinţă în executarea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea codului de etică și conduită a evaluatorului de proiecte și a caracteristicilor informațiilor, conform procedurilor specifice și prevederilor legale în vigoare;
• Răspunde de integritatea și gestionarea documentelor cu care lucrează şi contribuie la asigurarea pistei de audit, în conformitate cu procedurile specifice ale FRDS;
• Pregătește și depune raportul de verificare tenică a componentei de construcții pentru fiecare propunere de proiect cu parte de construcții, conform cerințelor menționate în procedurile aplicabile/instrucțiunile specifice ale OP, la termenul stabilit, raport care conține suficiente detalii astfel încât să permită FRDS și Comitetului de Selecție să înțeleagă rezultatul verificării pentru a putea lua o decizie fundamentată privind finanțarea/respingerea de la finanțare a proiectului, precum și pentru a furniza o justificare cu privire la această decizie promotorului de proiect;
CITESTE TOT ANUNTUL DE ANGAJARE

Links