Organizația Salvați Copiii angajează Coordonator activități outdoor pentru proiect aflat în implementare în cadrul POCU/987/6/26 - Educație nonformală în sistem outdoor.

Atribuții:
• Asigură, împreună cu ceilalți experți, identificarea, recrutarea, selecția grupului țintă;
• Realizează împreună cu ceilalți experți o evaluare inițială a copiilor din cele 3 școli;
• Realizează recomandări pentru includerea elevilor selectați în activitățile potrivite;
• Elaborează recomandări privind îmbunătățiri ce se pot aduce privind parcursul fiecărui copil sau includerea în noi activități din proiect;
• Asigură coordonarea din punct de vedere tehnic a programului interdisciplinar de tip educație remediala pentru prevenirea și tratarea analfabetismului functional;
• Participă la întocmirea de planuri educaționale individualizate pornind de la nevoile identificate în evaluarea inițială;
• Monitorizează progresele elevilor și adaptarea planurilor și metodelor educaționale;
• Coordonează din punct de vedere tehnic programul de pregătire, educație și orientare pentru elevii care urmează să între într-un alt ciclu școlar, cu accent pe elevii de clasa a VIII-a;
• Participă la planificarea și implementarea de măsuri specifice pentru trecerea de la ciclul primar la ciclul gimnaziu și pentru trecerea de la gimnaziu la liceu;
• Coordonează din punct de vedere tehnic programele de dezvoltare socio-emoțională bazată pe participări active ale elevilor la cluburi, ateliere și cercuri pe domenii de interes;
• Se implică în organizarea la nivelul fiecărei unități de învățământ a cluburilor din domeniile de interes identificate în funcție de competențele proprii și de rezultatele evaluării inițiale;
• Coordonează din punct de vedere tehnic programul dedicat îmbunătățirii sănătății fizice și emoționale a elevilor cu accent pe educația pentru sănătate și luptei împotriva bullyingului.Cerințe:
• Studii superioare absolvite - 3 ani
• Experiență în domeniul managementului și/sau coordonarea de activități și/sau proiecte și/sau finanțare nerambursabilă - 1 an
• Disponibilitate de deplasare în locațiile de implementare ale proiectului.

Norma de lucru: 84 ore/lună.
Locația de implementare: Comuna Fărcașele, jud. Olt.
Constituie avantaj experiență în implementare proiecte POCU (POSDRU)
Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul la adresa cristina.adam@salvaticopiii.ro până pe 17 noiembrie 2022.

Doar candidații selectați vor fi contactați.