Cerințe:
• Diplomă de licență în domeniul relevant.
• Experiența cu sistemele de management al granturilor.
• Experiență anterioară în lucrul în sectoarele de dezvoltare și/sau umanitar.
• Înțelegerea organizațiilor non-guvernamentale și multilaterale.
• Abilitatea de a identifica și gestiona riscurile operaționale și organizaționale.
• O capacitate dovedită de a gestiona eficient schimbările și de a lucra sub presiunea termenelor limită.
• Cunoștințe financiare și aptitudini de monitorizare a bugetului, utilizarea la nivel de expert a Excel.
Responsabilități:
• Stabilirea și menținerea comenzilor cheie pentru a sprijini gestionarea eficientă a portofoliului de granturi ale Salvați Copiii, precum și respectarea cerințelor donatorilor.
• Asigurarea că odată ce Sistemul de Management al Fondurilor (Award Management System - AMS) este implementat, sunt colectate date corecte și actualizate.
• Cooperarea cu echipele programelor, departamentul financiar și cu partenerii pentru a coordona propunerile și procesele de raportare financiară și narativă.
• Menținerea legăturii cu Save the Children International, cu echipele inter-funcționale și alte părți cheie implicate pentru a asigura buna coordonare a managementului alocării granturilor.
• Oferă sprijin pentru programele și parteneriatele naționale prin deplasări în teren pentru monitorizare, dacă este cazul.
• Sprijină revizuirea contractelor cu donatorii și acordurilor pentru granturi secundare și pregătește informări privind lansările de proiecte și proiectele finalizate din țară.
• Este conștient(ă) și are în vedere toate riscurile asociate activității de zi cu zi a echipei sale și se asigură că sunt implementate măsuri adecvate de diminuare a riscurilor.

Trimite CV-ul însoțit de scrisoare de intenție până pe data de 30.11.2022 la adresa lavinia.varodi@salvaticopiii.ro.
Doar candidații selectați vor fi contactați.