FUNCȚIA: Responsabil IT
LOCAȚIA: Romania
DURATA CONTRACTULUI: august 2022 – august 2023 (cu posibilitatea prelungirii)
SCOPUL FUNCȚIEI:
Responsabilul IT are rolul de a proiecta, instala și asigura mentenanța infrastructurii IT din birourile din Romania, precum și de a identifica cele mai eficiente soluții pentru a-i permite personalului să lucreze eficient.
Persoana care va ocupa această funcție va asigura suportul tehnic pentru birourile și personalul din țară și va comunica cu partenerii externi ai organizației în domeniul IT. De asemenea, se va asigura că personalul și birourile sunt dotate cu echipamentele necesare.

Domeniu de activitate cheie 1: Mentenanța
• Asigură suportul IT zilnic pentru biroul din Romania fizic/de la distanță.
• Este responsabil de actualizarea și mentenanța laptopurilor, imprimantelor, scanerelor, camerelor digitale etc. și se va asigura că acestea îndeplinesc cerințele Global IT pentru toate birourile.
• Este responsabil de actualizarea și mentenanța rețelei, comutatoarelor, cablurilor pentru telefonia centrală etc.
• Facilitează controale generale de mentenanță care vizează echipamentul din birouri (laptopuri și computere desktop, telefoane mobile și fixe, imprimante).
• Oferă asistență în ceea ce privește sistemele de telecomunicații de securitate și efectuează teste regulate.
• Comunică cu furnizorii de servicii pentru a verifica dacă aceștia efectuează mentenanța regulată a echipamentului din birouri precum aparatele de fotocopiere.
• Este responsabil de mentenanța camerelor de securitate, VPN, sistemelor de alarmă și a unităților UPS și bateriilor din birourile din Ucraina și din depozite.
• Asistă la administrarea, mentenanța și asigurarea operării și funcționării fără probleme a sistemelor bazate pe rețea.
• Identifică și pregătește componentele hardware pentru a fi eliminate când este adecvat și se asigură că acestea sunt curățate și securizate înainte de a fi eliminate.
• Asigură mentenanța rețelelor prin cablu și wireless, a computerelor desktop și serverelor, a echipamentelor periferice precum imprimante, scanere, proiectoare.
• Se asigură că tehnologia este accesibilă și funcționează cu componente hardware și software de actualitate.

Domeniu de activitate cheie 2: Software
• Este responsabil de crearea conturilor noi pentru personalul implicat în proiecte noi (Azure AD, EMS, etc.)
• Asistă personalul la încărcarea fișierelor de mari dimensiuni pe mediile de stocare aprobate, precum OneDrive, etc.
• Asistă la administrarea utilizatorilor (adăugarea și ștergerea utilizatorilor din AD, etc.)
• Este responsabil de crearea de conturi noi pentru personal în sistemul de e-mail și cu resetarea parolelor în deplină cooperare și sub coordonarea personalului IT superior.
• Este responsabil de monitorizarea problemelor tehnice asociate computerelor și de actualizarea frecventă a programului antivirus pentru a evita defectarea computerelor.

Domeniu de activitate cheie 3: Depanare:
• Este responsabil de depanarea oricăror componente hardware, a defecțiunilor de la nivelul rețelei și software-urilor și de întreținerea regulată a echipamentelor.
• Oferă asistență pentru clienți și asigură soluționarea problemelor tehnice prin e-mail, Teams, telefon etc.
• Asigură în permanență securitatea și integritatea optimă a tuturor sistemelor de operare și serverelor.
• Oferă consultanță tehnică în procesul de achiziție de produse IT.
• Elaborează și actualizează orice documentație necesară aferentă administrării sau gestionării sistemelor IT.

CONDUITĂ (Valori în activitatea practică)
Răspundere:
• Este răspunzător de luarea deciziilor, de gestionarea eficientă a resurselor, de deprinderea și demonstrarea valorilor Salvați Copiii
• Se asigură că echipa și partenerii își îndeplinesc sarcinile – oferindu-le libertatea să facă acest lucru după cum consideră, asigurând dezvoltarea necesară pentru a îmbunătăți performanța și aplicând măsurile adecvate când rezultatele dorite nu sunt obținute.
Ambiție:
• Stabilește obiective ambițioase și stimulante pentru sine și pentru echipa sa, este responsabil de propria dezvoltare personală și își încurajează echipa să facă același lucru
• Își împărtășește viziunea personală pentru Salvați Copiii, se implică și îi motivează pe ceilalți
• Este orientat spre viitor, gândește strategic și la scară mare.
Colaborare:
• Construiește și menține relații eficiente, cu echipa, colegii, Membrii și partenerii și suporterii externi
• Apreciază diversitatea, o vede ca pe o sursă de forță competitivă
• Este ușor de abordat, un bun ascultător și o persoană cu care se poate comunica ușor.
Creativitate:
• Dezvoltă și încurajează soluții noi și inovatoare
• Este dispus să își asume riscuri justificate.
Integritate:
• Este onest, încurajează deschiderea și transparența; dă dovadă de integritate la cel mai înalt nivel

CALIFICĂRI
• Studii superioare în domeniul IT.

EXPERIENȚĂ ȘI APTITUDINI
• Experiență demonstrată în același domeniu
• Aptitudini IT excelente
• Certificatul MCSE/MCITP constituie un avantaj
• Aptitudini solide de comunicare și interpersonale
• O bună cunoaștere a limbii engleze.

Responsabilități suplimentare
Sarcinile și responsabilitățile menționate mai sus nu sunt exhaustive și este posibil ca persoana care ocupă această funcție să îndeplinească sarcini suplimentare în limitele rezonabile ale nivelului său de aptitudini și experienței.
Șanse egale
Persoana care ocupă această funcție își va îndeplini sarcinile în conformitate cu politicile și procedurile Save the Children International privind Șansele egale și Diversitatea.
Protejarea copiilor:
Trebuie să garantăm siguranța copiilor, de aceea procesul de selecție, care include o verificare riguroasă a antecedentelor, reflectă angajamentul nostru de a proteja copiii împotriva abuzului.
Protejarea personalului:
Persoana care ocupă această funcție trebuie să-și îndeplinească sarcinile în conformitate cu Politica anti-hărțuire a Save the Children International.
Sănătate și securitate
Persoana care ocupă această funcție trebuie să-și îndeplinească sarcinile în conformitate cu politicile și procedurile Save the Children International privind Siguranța și securitatea.

Așteptăm CV-urile la secretariat@salvaticopiii.ro.
Doar persoanele selectate vor fi contactate.