Dacă ai experiență în scrierea și implementarea proiectelor finanțate prin fonduri europene și ești o persoană entuziastă, energică, dornică să contribuie la dezvoltarea de programe destinate copiilor, vei avea ocazia să te alături echipei noastre și să dobândești noi competențe. Vei lucra alături de coordonatorii naționali ai programelor Salvați Copiii România şi alţi colegi din Save the Children Europe pentru atragerea de finanțări europene și pentru a sprijini planificarea și implementarea de abordări inovatoare în dezvoltarea programelor.
Cerințe:
o Studii superioare în domeniile economic, social, drept sau alte specialități similare.
o Cunoștințe despre instituțiile Uniunii Europene și funcționarea lor, programele de finanțare nerambursabilă, administrația publică și legislația aferentă.
o Minim 4 ani de experiență în consultanță pe fonduri nerambursabile cu proiecte scrise și implementate (POCU, POCA, Granturile SEE și Norvegiene, finanțări de la Comisia Europeană și alte instituții europene, alte fonduri relevante).
o Experiența de lucru în proiecte finanțate de Uniunea Europeană privind drepturile copilului, sărăcia copiilor, copiii afectați de migrație și/sau protecția copilului sau grupuri vulnerabile.
o Bune abilități de redactare de proiecte în limba română și engleză.
o Capacitate de analiză și atenție la detaliu.
o Abilități de relaționare, atitudine proactivă și capacitate de a comunica eficace, atât oral, cât și în scris, inclusiv în medii profesionale internaționale.
Responsabilități:
o Stabilește împreună cu echipa de management și cu coordonatorii de programe prioritățile pentru atragerea de finanțări și dezvoltarea de abordări inovative, în conformitate cu prioritățile de programare, advocacy și finanțare.
o Elaborează și supune spre aprobare proiectele de finanțare în vederea accesării fondurilor Uniunii Europene sau altor fonduri relevante.
o Colaborează cu Save the Children Europe pentru crearea de abordări inovative și atragerea de finanțări pentru programele Salvați Copiii România. Participă activ la întâlnirile grupului tematic al Save the Children Europe.
o Facilitează participarea colegilor relevanți din Salvați Copiii România la dezvoltarea propunerilor de proiecte transnaționale în parteneriat cu membri și birouri din alte țări ale Salvați Copiii.
Oferim un pachet salarial generos, în funcție de experiență, care va include și beneficii precum acces la mașină, telefon. De asemenea, se pun la dispoziție oportunități de formare și dezvoltare profesională, în funcție de nevoile specifice.
Norma de lucru este de 8h/zi.
Dacă intenționezi să aplici, te rugăm să trimiți la adresa de e-mail secretariat@salvaticopiii.ro, până la data de 11 februarie 2023, CV-ul tău, însoțit de o scrisoare de intenție, care să cuprindă o idee de proiect pentru protecția și promovarea drepturilor copilului, care ar fi aceea.
Menționăm că doar persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate de echipa noastră.