Dacă ai experiență în scrierea și implementarea proiectelor finanțate prin fonduri europene și ești o persoană entuziastă, energică, dornică să contribuie la dezvoltarea de programe destinate copiilor, dorim să te alături echipei noastre. Vei lucra alături de coordonatorii naționali ai programelor Salvați Copiii România şi alţi colegi din Save the Children Europe pentru atragerea de finanțări europene și pentru a sprijini planificarea și implementarea de abordări inovatoare în dezvoltarea programelor.

Cerințe:
o Studii superioare în domeniile economic, social, drept sau alte specialități similare.
o Minim 4 ani de experiență în consultanță pe fonduri nerambursabile cu proiecte scrise și implementate (POCU, POCA, Granturile SEE și Norvegiene, finanțări de la Comisia Europeană și alte instituții europene, alte fonduri relevante).
o Cunoștințe avansate în domeniul economic, despre instituțiile Uniunii Europene, politicile de funcționare și modalitățile de funcționare, programele de finanțare nerambursabilă existente în România, administrația publică și legislația aferentă.
o Experiență de lucru în proiecte finanțate de Uniunea Europeană privind drepturile copilului, sărăcia copiilor, copiii afectați de migrație și/sau protecția copilului.
o Experiența de lucru în dezvoltarea de abordări inovatoare în programele sociale din domeniul neguvernamental reprezintă un avantaj.
o Experiența în construirea și gestionarea de parteneriate cu organizații relevante, autorități și alte entități reprezintă un avantaj.
o Bune abilități de redactare de proiecte în limba română și engleză.
o Capacitate de analiză și atenție la detaliu.
o Abilități de relaționare, atitudine proactivă și capacitate de a comunica eficace, atât oral, cât și în scris, inclusiv în medii profesionale internaționale.
o Cunoștințe avansate de limbă engleză (scris și vorbit).
o Cunoștințe avansate de Microsoft Office.
o Înțelegerea și asumarea valorilor Organizației Salvați Copiii.
Responsabilități:
o Stabilește împreună cu Președintele Executiv și prin consultare cu Directorul de Programe, Directorul Economic, Directorul de Advocacy și, în funcție de domeniu, cu coordonatorii de programe prioritățile pentru atragerea de finanțări și dezvoltarea de abordări inovative, în conformitate cu prioritățile de programare, advocacy și finanțare.
o Colectează informații și date privind intervențiile organizației Salvați Copiii în promovarea și protecția drepturilor copilului în vederea identificării nevoilor de finanțare și a elaborării cererilor de finanțare.
o Se implică direct în implementarea strategiei de dezvoltare de programe, pentru componenta de asigurare a resurselor financiare necesare programelor organizaţiei.
o Elaborează și supune spre aprobare proiectele de finanțare în vederea accesării fondurilor Uniunii Europene sau altor fonduri relevante.
o Sprijină coordonatorii de programe în implementarea proiectelor finanțate și în gestionarea relațiilor cu reprezentanții finanțatorilor.
o Colaborează cu Save the Children Europe pentru crearea de abordări inovative și atragerea de finanțări pentru programele Salvați Copiii România. Participă activ la întâlnirile grupului tematic al Save the Children Europe.
o Asigură implicarea colegilor relevanți din Salvați Copiii România în dezvoltarea propunerilor de proiecte transnaționale și a altor oportunități de finanțare în parteneriat cu membri și birouri din alte țări ale Salvați Copiii.
Pachetul salarial se stabilește pe baza experienței, care va include și beneficii precum acces la mașină, telefon. De asemenea, se pun la dispoziție oportunități de formare și dezvoltare profesională, în funcție de nevoile specifice.

Norma de lucru este de 8h/zi.

Dacă intenționezi să aplici, te rugăm să trimiți la adresa de e-mail secretariat@salvaticopiii.ro, până la data de 14 ianuarie 2023, CV-ul tău, însoțit de o scrisoare de intenție, care să cuprindă răspunsuri la întrebările:
o Care sunt motivele pentru care aplici?
o De ce consideri că ești cel mai potrivit candidat?
o Dacă ar fi să aduci contribui cu o idee de proiect pentru protecția și promovarea drepturilor copilului, care ar fi aceea? (Te rugăm să argumentezi.)
Menționăm că doar persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate de echipa noastră.