Sarcini si responsabilitati:
Sarcini principale:
1. Ofera consiliere psihologica individuala si de grup pentru elevii beneficiari ai proiectului - copiii in risc de abandon scolar cu dificultati de scris, citit , socotit din ciclul primar si copiii in risc de abandon scolar cu frecventa scolara redusa din ciclul gimnazial;
2. Asigura evaluarea elevilor beneficiari ai serviciului de consiliere psihologica;
3. Organizeaza unele intalniri/mese rotunde/workshop-uri pentru cadrele didactice, in vederea diseminarii observatiilor rezultate in urma activitatilor de consiliere cu parinti si copii;
4. Se implica/sustine sesiuni de educatie parentala cu parintii vulnerabili;
5. Participa, atunci cand este nevoie de expertiza unui psiholog, la intalnirile CCCPC care adreseaza problematica si cazuistica abandonului scolar;
6. Elaboreaza planul de activitati, impreuna cu echipa.
7. Ofera sprijin/consultanta/transfer de know-how partenerilor care vor implementa proiecte/activitati adresate copiilor in risc de abandon scolar, din ciclul primar/gimnazial;
8. Realizeaza sesiuni de consiliere pentru parintii copiilor in risc de abandon scolar impreuna cu asistentul social.
9. Respecta politicile World Vision Romania si standardele de protectia copilului, respecta confidentialitatea cazurilor si codul deontologic al profesiei.
10. Asigura raportarea activitatilor conform metodologiei si termenelor stabilite de supervizor.
11. Desfasoara -programe de educare a parintilor
12. Organizeaza si sustine grupurile de reflectie comunitara
13. Desfasoara activitati de sprijin pentru parinti si copii
14. Sprijina planul anual de actiune
15. Colaboreaza permanent cu profesionistii, autoritatile administartiei locale si serviciile de specialitate din cadru retelei de interventie in situatiile de abuz, neglijare si exploatare a copilului
16. Intocmeste rapoarte periodice cu privire la activitatea derulata
17. Participa sau organizeaza saptamanal activitatile de formare crestina conform planului de dezvoltare crestina stabilit la nivelul ADP-ului
18. Participa activ la intalnirile organizate cu echipele de program sau cu echipa biroului zonal;
19. Respecta normele de sanatate si securitate in munca, prevazute de legislatia in vigoare.
Cerinte:
Studii: studii superioare in psihologie. Atestat de libera practica eliberat de Colegiul Psihologilor.
Experienta profesionala: Experienta de minim doi ani in lucrul cu copiii. Experienta in realizarea de grupuri suport.
Conditii speciale de angajare: abilitati de lucru pe calculator Word,Excel,Access, Internet, Permis de conducere categoría B cu minim 1 an experienta. Cunoasterea limbii engleze – nivel avansat scris/citit/vorbit, abilităţi de comunicare şi organizatorice, excelente abilităţi de relaţionare, maturitate creştină exprimată prin fapte şi angajament.
CV-urile pot fi depuse la dresa de email: ana_tabara@wvi.org, pana la data de 30.11.2017.