Postul: Psiholog (cod COR 263411 psiholog) – Negresti/ Dumesti
Norma 8 ore/zi,
Proiectul: „Comunitati implicate, educatie de calitate”
Perioada determinata:
Locatia: Biroul Zonal Iasi&Vaslui
Sarcini si responsabilitati:
Organizarea unui Program de consiliere individuala si de grup pe componenta psihologica; in comunitati din judetul Vaslui (Negresti, Dumesti);
Organizarea a 315 elevi in 3 serii anuale de cca. 21 elevi pentru fiecare din cele 5 localitati (Tibana, Tibanesti, Mironeasa, Negresti, Dumesti);
Organizarea a 105 parinti in 3 serii anuale de 7 parinti pentru fiecare din cele 5 localitati (Tibana, Tibanesti, Mironeasa, Negresti, Dumesti);
Evaluarea initiala si periodica a evoutiei fiecarui beneficiar al consilierii;
Elaborare si actualizare lunara a 45 Planuri individuale de invatare (grupe de cate 15 beneficiari pentru fiecare din cei 3 ani de proiect in fiecare localitate;
Organizarea sedinte de consiliere saptamanala cu beneficiari proiectului;
Organizare de sedinte de consiliere la doua saptamani cu parintii;
Evaluarea impactului interventiei asupra beneficiarilor la nivel de absenteism, tendinta spre abandon scolar, situatie scolara;
Organizarea bazei logistice necesare derularii activitatii prin colaborare cu echipa de proiect pe perioada derularii Programului de consiliere;
Monitorizarea furnizarii serviciilor catre grupul tinta;
Indeplineste sarcini sau acorda suport celorlalti membri ai echipei in orice alte situatii urgente, in limita competentelor si in cadrul proiectului urmare a solicitarii managerului de proiect
Respecta valorile si misiunea Fundatiei World Vision Romania.
Respecta normele de sanatate si securitate in munca prevazute de legislatia in vigoare.

Cerinte:
Cerinte: Studii superioare in domeniul psihologiei - 3 ani,
Experienta profesionala relevanta de minim 3 ani, din care cel putin 1 an in relatie de munca directa cu persoane apartinand grupurilor vulnerabile.
Evaluarea psihologica; asistenta psihologica pentru cresterea randamentului scolar, prevenirea abandonului scolar, integare sociala a grupurilor dezavantajate
Termen limită pentru depunerea cererii: 18 aprilie 2020
Candidaţii interesaţi vor depune CV-ul la email: ana_tabara@wvi.org