Postul: Psiholog (cod COR 263411 psiholog) – Negresti/ Dumesti
Norma 8 ore/zi,
Proiectul: „Comunitati implicate, educatie de calitate”
Perioada determinata, de pana la 08 octombrie 2021
Locatia: Biroul Zonal Iasi&Vaslui
Sarcini si responsabilitati:
• Organizarea unui Program de consiliere individuala si de grup pe componenta psihologica; in comunitati din judetul Vaslui (Negresti, Dumesti);
• Organizarea sesiunilor de consigliere individuala si de grup pentru 50 elevi din Negresti, Dumesti;
• Organizarea a 45 parinti in serie anuala de consiliere.
• Evaluarea initiala si periodica a evoutiei fiecarui beneficiar al consilierii;
• Elaborare si actualizare lunara a 45 Planuri individuale de invatare (grupe de cate 15 beneficiari pentru fiecare din cei 3 ani de proiect in fiecare localitate;
• Organizarea sedinte de consiliere saptamanala cu beneficiari proiectului;
• Organizare de sedinte de consiliere la doua saptamani cu parintii;
• Evaluarea impactului interventiei asupra beneficiarilor la nivel de absenteism, tendinta spre abandon scolar, situatie scolara;
• Organizarea bazei logistice necesare derularii activitatii prin colaborare cu echipa de proiect pe perioada derularii Programului de consiliere;
• Monitorizarea furnizarii serviciilor catre grupul tinta;
• Indeplineste sarcini sau acorda suport celorlalti membri ai echipei in orice alte situatii urgente, in limita competentelor si in cadrul proiectului urmare a solicitarii managerului de proiect
• Respecta valorile si misiunea Fundatiei World Vision Romania.
• Respecta normele de sanatate si securitate in munca prevazute de legislatia in vigoare.

Cerinte:
Cerinte: Studii superioare in domeniul psihologiei - 3 ani,
Experienta profesionala relevanta de minim 3 ani, din care cel putin 1 an in relatie de munca directa cu persoane apartinand grupurilor vulnerabile.
Evaluarea psihologica; asistenta psihologica pentru cresterea randamentului scolar, prevenirea abandonului scolar, integare sociala a grupurilor dezavantajate

Termen limită pentru depunerea cererii: 19 aprilie 2021
Candidaţii interesaţi vor depune CV-ul la email: ana_tabara@wvi.org