Competențe:
•Studii universitare de specialitate (psihopedagogie, psihologie, pedagogie)
•Abilitatea de a lucra cu copii cu deficiențe
•Constituie avantaj absolvirea unui liceu pedagogic
•Constituie avantaj experiența profesională

Grădinița Specială Malteză este un centru de zi pentru copii destinat copiilor cu deficienţe neuromotorii şi deficienţe mentale asociate grave. Serviciile acordate în cadrul grădiniţei au ca scop dezvoltarea deprinderilor copilului de a trăi independent, ca mai apoi să fie posibilă integrarea în învăţământul special sau chiar de masă. În momentul de faţă la grădiniţa sunt înscrişi 22 de copii dintre care 5 provin din centre de plasament.
Proiectul este acreditat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi coordonat de Secretariatul General al Serviciului de Ajutor Maltez în România.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Grădinița Specială Malteză, str. Haiducului nr. 9, 400040 Cluj-Napoca, tel: 0264-432.326, mobil: 0724.618.341, fax: 0264-592.714, email: gradinita@maltez.ro, web: www.maltez.ro.
Persoana de contact: Mirela Codreanu, Director Gradinița Malteză
Termenul limită de depunere a aplicațiilor (CV și scrisoare de intenție) este 10 mai 2012.

Links