Postul: Psihopedagog (Negresti si Dumesti, jud. Vaslui), Cod COR 263412, norma 6 ore/zi,
Proiectul: „Comunitati implicate, educatie de calitate”
Perioada determinata
Locatia: Biroul Zonal Iasi&Vaslui
Sarcini si responsabilitati:
- Evalueaza nevoile initiale ale copiilor inclusi in proiect, si apoi evaluează periodic, identificand problemele psihopedagogice si comportamentale ale acestora, utilizând observaþia, examinarea documentelor scolare si consultându-se cu parinþii si cadrele didactice din comunitatile din judetul Vaslui (Dumesti si Negresti);
- Impreuna cu psihologul si asistentul social, contribuie la elaborarea metodologiei si instrumentelor de evaluare pentru consilierea copiilor
- Organizarea sedinte de consiliere saptamanala cu beneficiari proiectului;
- Organizare de sedinte de consiliere la doua saptamani cu parintii;
-Evaluarea impactului interventiei asupra beneficiarilor la nivel de absenteism, tendinta spre abandon scolar, situatie scolara;
- Organizarea bazei logistice necesare derularii activitatii prin colaborare cu echipa de proiect pe perioada derularii Programului de consiliere;
- Monitorizarea furnizarii serviciilor catre grupul tinta;
- Indeplineste sarcini sau acorda suport celorlalti membri ai echipei in orice alte situatii urgente, in limita competentelor si in cadrul proiectului urmare a solicitarii managerului de proiect.
- Respecta valorile si misiunea Fundatiei World Vision Romania.
-Respecta normele de sanatate si securitate in munca prevazute de legislatia in vigoare.
Cerinte:
- Studii superioare in domeniul socio-uman, psihopedagogiei sau psihologiei (nivel licenta) sau echivalent - 3 ani
- Experienta profesionala de minim 2 ani in munca cu copiii cu cerinte educationale special.
- Cunostinte de evaluarea psihologica; asistenta psihologica pentru cresterea randamentului scolar, prevenirea abandonului scolar, integare sociala a grupurilor dezavantajate
- Cunostinte de psihologia si pedagogia copiilor cu cerinte educationale speciale, motivatie puternica in a lucra cu acesti copii
- Buna operare PC (Word, Excel, Power Point). Abilitati de comunicare si relationare. Bune abilitati de organizare si planificare. Bune capacitati de analiza si sinteza. Abilitati de lucru in echipa.
Preferabil: Experienta profesionala de organizare servicii cu grupuri vulnerabile. Permis de conducere cat B.
Postul implica deplasari in interes de serviciu in proportie de 50% din timpul de lucru.
Termen limită pentru depunerea cererii: 24 martie 2021
Candidaţii interesaţi vor depune CV-ul la email: ana_tabara@wvi.org