FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, în calitate de partener în cadrul proiectului Măsuri integrate pentru comunitate – cod SMIS 2014+: 103133, selectează experți pentru derularea activității A 4.2 – Furnizarea serviciilor sociale.


Posturi disponibile:
 Asistent social Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii – normă 84 h/lună
 Psiholog Centru de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii – normă 84h/zi
 Asistent social – normă 84 ore/lună

Condiții pentru ocuparea unuia din posturile disponibile:
- studii superioare specializarea asistență socială, respectiv psihologie;
- înregistrare în Registrul Național al Asistenților Sociali din România, respectiv Colegiul Psihologilor din România;
- abilități de planificare și organizare;
- disponibilitate pentru activitate de teren;
- minim 2 ani vechime in specialitate studiilor
- bune abilităţi de utilizare a computerului ;
- cunoasterea legislatiei specifice in domeniul serviciilor sociale
- abilităţi de planificare, concentrare pe sarcină, autoevaluare;
- capacitate de analiză şi sinteză;
- capacitate de lucru individual şi în echipă;
- abilităţi dezvoltate de comunicare, relaţionare şi adaptabilitate;
- disponibilitate pentru deplasări.

Activitatea se va derula atât în București, la sediul Fundației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale din București, cât și la locația de implementare a proiectului – comuna Cuza Vodă, jud. Constanța.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) însoțit de documentele justificative (diplomă de studii, dovada înregistrării la autoritatea de reglementare a profesiei, documente care atestă vechimea) la adresa de email: proiecte@fdss.ro, până la data de 25 mai 2019. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert POCU cod SMIS 2014+: 103133.

Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt.