Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile angajează Coordonator de proiect în cadrul Departamentului de Dezvoltare. Postul presupune implicarea în managementul tehnic şi financiar al proiectelor Departamentului de Dezvoltare al FDSC.

Coordonatorul de proiect va avea urmatoarele responsabilitati:

pune în aplicare a planului de activitate în cadrul proiectelor şi asigura resursele necesare pentru atingerea obiectivelor prevazute;
monitorizează în timp progresul atins faţă de obiectivele propuse şi intocmeşte rapoarte către finanţatori ;
asigură comunicarea cu donatorii şi partenerii din cadrul proiectului şi respectarea obligaţiilor contractuale şi pe cele care decurg din acordurile de parteneriat;
administrează bugetul proiectului în conformitate cu procedurile interne ale Fundaţiei şi condiţiile Finanţatorului;
coordonează activităţile din cadrul proiectelor supervizând direct echipa de proiect, inclusiv consultanţii şi alţi colaboratori implicaţi.

Links

Files