Descrierea postului:

Postul „Coordonator diseminare si comunicare” este disponibil in cadrul unui proiect ce vizeaza cresterea vizibilitatii intreprinderilor sociale si promovarea unui cadru general si a unor politici publice favorabile dezvoltarii economiei sociale in Romania


Responsabilitati:

• Concepe mesaje, materiale, corespondenta care sustin activitatile de informare, comunicare si promovare si asigura distributia si diseminarea acestora catre grupurile / publicurile tinta si partenerii de lucru
• Realizeaza activitatile de promovare prin intermediul canalelor electronice: site-uri, portaluri, grupuri de discutii, blog-uri
• Realizeaza si actualizeaza constant baza de date cu informatii legate de activitatea de PR specifica proiectului si organizatiei (clienti, aparitii media, campanii, studii de piata, oferte, etc)
• Mentine relatiile cu mass-media si dezvolta parteneriate media pentru indeplinirea obiectivelor de comunicare ale proiectului
• Efectueaza activitati specifice pentru organizarea diferitelor evenimente
• Organizeaza campanii integrate stabilind strategia, tacticile si canalele media necesare, gestioneaza si planifica resursele alocate campaniei si realizeaza calendarul de campanie


Profilul candidatului:

- Studii superioare finalizate (constituie un avantaj studii in domeniile: jurnalism, comunicare, relatii publice, marketing)
- Experienta de minim 3 ani in relaţii publice, jurnalism, marketing sau domenii conexe
- Excelentă cunoaştere a limbii romane şi engleze scris şi vorbit
- Utilizarea computerului şi a următoarelor programe: Word, Excel, PowerPoint, programe de editare on-line
- Cunoştinţe avansate de editare si redactare
- Cunostinte despre sectorul nonprofit (constituie un avantaj)
- Foarte bune abilitati de comunicare, negociere si prezentare
- Persoana responsabila si bine organizata
- Experienta in coordonare/supervizare de personal si/sau contractori externi (constituie un avantaj)


Beneficii:

- oportunitati de dezvoltare profesionala si personala
- lucrul intr-o echipa tanara si dinamica

Rugam persoanele interesate sa trimita pana la data de 4 mai 2011 un Curriculum Vitae si o scrisoare de intentie in care sa descrie experienta relevanta pentru acest post la adresa de e-mail silvia.misu@fdsc.ro .

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile este o organizatie neguvernamentala, independenta, infiintata ca persona juridica fara scop lucrativ in anul 1994, la initiativa Comisiei Europene.
Misiunea FDSC: Prin informare, finantare, instruire, cercetare si advocacy sa dezvolte capacitatea organizatiilor societatii civile si a comunitatilor pentru a imbunatati viata oamenilor.
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile este un purtator de cuvant al sectorului neguvernamental, un partener pentru Guvern, donatori si cetateni, un model in implementarea si respectarea de standarde, pepiniera de experti/un cadru de dezvoltare a abilitatilor si competentelor profesionale. FDSC ofera servicii eficiente pentru organizatiile neguvernamentale, evalueaza si promoveaza politici si este un partener de dialog pentru administratia publica si organizatii neguvernamentale.

Postul:
Coordonator diseminare si comunicare
Departamentul:
Departament Relaţii Publice şi Marketing
Supervizor:
Coordonator Relaţii Publice si Marketing

Scopul postului
Scopul postului este de a dezvolta capacitatea de comunicare in cadrul proiectului Prometeus si de a constitui baza de date cu entitatile economiei sociale existente in Romania.

Responsabilităţi specifice

1. Contribuie la dezvoltarea comunicarii in cadrul proiectului Prometeus
2. Execută activităţile de comunicare şi relaţii publice

• Asigură vizibilitatea proiectului de către public interesat
• Asigură informarea sistematică a clienţilor interni şi externi cu privire la Proiect
• Editează mesajele folosite în activităţile de promovare ale proiectului
• Supervizeaza realizearea de publicaţii electronice de promovare ale proiectului: site-ul proiectului, newsletterul săptămânal
• Realizează activităţile de promovare prin intermediul canalelor electronice: site-uri, portaluri, grupuri de discuţii, blog-uri
• Monitorizează prezenţa proiectului pe canalele media electronice păstrând articolele şi înregistrările cu aceste prezenţe
• Coordoneaza activităţile promoţionale prin intermediul internet-ului - pagina Web, publicaţii electronice dedicate
• Supervizeaza dezvoltarea de parteneriate media pentru îndeplinirea obiectivelor de comunicare ale proiectului
• Asigură consecvenţa imaginii şi a modului de prezentare grafică a proiectului în comunicarea internă şi externă
• Realizeaza diverse campanii de comunicare cu privire la proiect;

3. Realizeaza impreuna cu Organizatorul de evenimente activitati specifice pentru organizarea diferitelor evenimente
• Realizeaza propuneri complete pentru evenimentele din cadrul proiectului (orar, buget, factori implicati)
• Identifica si asigura prezenta vorbitorilor si a invitatilor la evenimente din cadrul proiectului;
• Coordoneaza realizarea activitatilor administrative in vederea organizarii evenimentelor (rezervari, contractari, asigurari, etc)
• Coordonarea personalului implicat in organizarea evenimentului;
• Colaborarea cu departamentul de Relatii Publice pentru promovarea evenimentului;
• Realizeaza agenda evenimentului, materiale informative, brosuri, pliante etc;
• Realizează activităţile de promovare a evenimentelor prin intermediul diverselor canale: site-uri, portaluri, grupuri de discuţii, blog-uri, ziare, reviste, TV etc

4. Elaborează o bază de date electronica cu entitatile de economie sociala vizate prin acest proiect
5. Sprijină Coordonatorul de proiect în comunicarea şi diseminarea online a informaţiilor şi anunţurilor.
6. Supervizeaza administrarea paginii web si a platformei de comunicare online dezvoltata în cadrul proiectului.
7. Comunică şi oferă asistenţă tehnică entitatilor înscrise în baza de date
8. Supervizeaza oferirea de asistenţă tehnică utilizatorilor paginii web şi a platformelor online realizate in cadrul proiectului.
9. Lucrează în permanenţă cu coordonatoriul departamentului si cu alte departamente din Fundaţie
10. Realizează, pune în practică şi actualizează activitatile de marketing ale proiectului si ale Fundaţiei

• Execută activităţile de marketing ale proiectului şi asistă managerul de departamentului şi Coordonatorul de proiect la realizarea activităţilor de marketing care ii revin
• Analizeaza periodic piaţa publicitara on-line pentru serviciile şi produsele realizate in cadrul proiectului şi segmentul de piaţă pe care îl serveşte
• Monitorizează performanţa produselor şi serviciilor realizate in cadrul proiectului

Administrativ
1. Are relaţie de subordonare faţă de Coordonatorul de Relaţii Publce si Marketing;
2. Asistă echipa organizaţiei prin punerea la dispoziţie a expertizei sale specifice (domeniul IT, relaţii publice, etc)
3. Întocmeşte rapoarte lunare către Coordonatorul de Relaţii Publce si Marketing cu privire la rezultatele obţinute în funcţie de obiectivele stabilite;
4. Se coordonează cu responsabilul IT pentru a asigura lunar back up pentru informaţiile privind departamentul (CD şi server).
5. Contribuie la actualizarea informaţiilor publicate pe site-ul FDSC referitoare la proiect


Alte responsabilităţi
1. Participă activ la asigurarea unei bune vizibilităţi a Fundaţiei şi reprezintă Fundaţia în relaţiile externe (inclusiv cu potenţialii clienţi şi donatori)
2. În îndeplinirea tuturor responsabilităţilor sale, Coordonator diseminare si comunicare va aplica tehnici de management al timpului pentru îndeplinirea responsabilităţilor într-un mod eficient.
3. Sprijină activ dezvoltarea şi punerea în practică a obiectivelor strategice şi tactice ale organizaţiei şi promovează misiunea şi valorile FDSC.
4. Păstrează confidenţialitatea informaţiilor conform procedurilor organizaţiei şi/sau cerinţelor specifice ale proiectelor


Cerinţe

Studii
- Studii în domeniu constituie un avantaj (jurnalism, relatii publice, etc.)

Experienţă:
- Experienţă de minim 2 an în relaţii publice, jurnalism, marketing,

Cunoştinţe necesare:
- Excelentă cunoaştere a limbii române şi engleze scris şi vorbit
- Calităţi de prezentare
- Cunoaşterea sectorului nonprofit
- Utilizarea computerului şi a următoarelor programe: Word, Excel, PowerPoint, Programe de editare on-line, Programe baze de date.
- Cunoştinţe avansate de editare si redactare

COMPETENTE GLOBALE

- Profesionalism
- Dedicare
- Integritate
- Pro-activ
- Comunicare si lucru in echipa

COMPETENTE SPECIFICE

- Executarea in timp util a sarcinilor primite
- Orientare către client
- Feedback în timp real
- Capacitate de planificare şi organizare
- Capacitate de analiză
- Lucrul in echipa
- Rezolvare de probleme
- Iniţiativă (de la sarcini cotidiene pana la schimbarea de procese si atragerea de fonduri); capabil să lucreze cu minimum de supervizare
- Flexibilitate
- Integritate morala si profesionala

Indicatori de performanţă:

1. Calitatea mesajelor create şi impactul acestora
2. Calitatea materialelor construire
3. Nivelul de satisfacţie al clienţilor interni
4. Nivelul de satisfacţie al clienţilor externi
5. Calitatea intervenţiei în caz de criză
6. Respectarea termenelor limită
7. Gradul de îndeplinire a obiectivelor departamentului