Postul: Responsabil financiar
Cod COR 242306
Localizare: Biroul zonal Cluj
Nivelul postului: Echipa de management
Norma: 4 ore/zi, durata determinata
Numar posturi: 1

Descrierea postului
Scopul general al postului:
Functionale: Colaboreaza cu ceilalți experți din echipa de implementare, colegi din echipa administrativă, reprezentanți ai Beneficiarului proiectului, ai unităților de învățământ partenere, ai agenților economici parteneri și ai furnizorilor de bunuri și servicii pentru proiect, ofițeri din partea OIR POSDRU Nord-Vest și Autorității de Management.

Responsabilitati majore:

• Participa la întâlnirile lunare ale echipei de management; - realizeaza rapoartele financiare, urmand a fi adaugate de acesta la raportarile tehnicofinanciare in relatia cu Autoritatea Contractanta;
• Gestioneaza cash-flow-ul proiectului aferent Partenerului
• Realizeaza inregistrarile contabile si documentatia aferenta resurselor umane care revin prin proiect Partenerului
• Planifica resursele financiare ale proiectului pentru Partener/ monitorizeaza executia acestora/ raspunde de executia bugetului
• Realizeaza documentatia financiara pentru Partener in baza carora se vor depune de Liderul de Parteneriat cererile de prefinantare, cerererile de plata, cererile de rambursare a cheltuielilor
• Analizeaza toate componentele de achizitii bugetate in cadrul proiectului;
• Impreuna cu Asistentul Manager, realizeaza planurile de achizitii multianuale si organizeaza si deruleaza procedurile de achizitii;
• Preia procesele verbale de receptie semnate de catre Asistentul Manager si Coordonator Partener, documente suport necesare initierii etapelor de lichidare, ordonantare si plata a acestora;
• Mentine la zi evidenta cheltuielilor si verifica permanent efectuarea corecta a acestora; e sustinere a unor discutii interactive legate de recomandari din domeniul informarii si consilierii profesionale;
Studii, cunoştinţe, abilitati, aptitudini

Educatie solicitata: studii superioare- minim 3 ani.
Experienta specifica solicitata: minim 1 an intr-o functie / intr-un domeniu similar.
Competente solicitate: abilitati de relationare cu grupul tinta, competente socio – psihologice/
pedagogice
Criterii de evaluare a competentelor:
• Orientare spre rezultate;
• Munca în echipă;
• Capacitatea de învățare;
• Inițiativă și responsabilitate;
• Creativitate;
• Cunoștințe tehnice specifice postului;
• Aptitudini și deprinderi necesare specifice postului;
• Productivitate și calitate;
• Angajament;
• Comunicare;
• Gradul de solicitare din partea structurilor interne;
• Gradul de solicitare din partea structurilor externe;
• Obiective personale.

Termen limita pentru trimiterea CV-ului: 11.06.2021, pana la orele 23.59.

Candidatii interesati vor trimite CV-ul către Mariana Popa, Specialist in relatii de munca la adresa: mariana_popa@wvi.org

World Vision Romania – Departament HR, Biroul Bucureşti, Tel. 021-2229101/Fax 021-2242972