6 Posturi: Responsabil grup tinta (Specialist relatii publice, cod COR 243201) – norma 2 ore/zi,
Proiectul: Pasaport de cariera
Perioada determinata
Locatia: 2 posturi in Iasi, 2 posturi in Vaslui (Negresti si Birlad), 2 posturi in Dolj (Filiasi)
Sarcini si responsabilitati:
Identifică și înregistrează membri din grupul țintă;
Pregătește documentația necesară pentru înregistrarea membrilor grupului țintă;
Verifică și arhivează documentele de înscriere a grupului țintă;
Asigură legătura între membri din GT și echipa de implementare în vederea organizării subactivităților aferente membrilor din GT;
Asigură participarea membrilor grupului țintă la activitățile proiectului;
Aplica prevederile Regulamentului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date(UE) 2016/679(“GDPR”).
Respectă confidenţialitatea acestor date sub sancţiunea de daune interese; Colaborează cu ceilalți membri ai echipei de implementare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale;
Elaborarea și actualizarea permanenta a bazei de date; Participă la întâlnirile de lucru prevăzute în cadrul proiectului;
Monitorizarea permanentă a situației adulților din grupului țintă; Răspunde de arhivarea tuturor documentelor întocmite (atât electronic cât și în format de hârtie);
Organizarea dosarelor de grup țintă; Răspunde solicitărilor cu privire la membri din grupul ținta;
Prelucrează informații care privesc grupul țintă cu ajutorul tehnicii de calcul; Execută orice alte activități, dispoziții ce au legătură directă cu activitățile din proiect și sunt necesare îndeplinirii indicatorilor proiectului.

Cerinte:
Studii superioare
Experienta profesionala specifica minim 5 ani.
Experienta in lucrul cu oamenii/comunicare si informare 1 an.
Abilitati de comunicare si relationare; Bune abilitati de organizare si planificare; Bune capacitati de analiza si sinteza; Abilitati de lucru in echipa; Buna operare PC;

Candidaţii interesaţi vor depune CV-ul la email:
ana_tabara@wvi.org, pentru Iasi si Vaslui
claudia_alexandru@wvi.org, pentru Dolj
Termen limită pentru depunerea cererii: 21.09.2020