Post: Responsabil prelucrare si interpretare date (Sociolog - COR 263201 ) - 2h/ zi
Proiectul: Pasaport de cariera
Perioada determinata
Locatia: Iasi sau Dolj
Sarcini si responsabilitati:
Participarea activă la instructajul privitor la metodologia de culegere date pentru analizele privind nevoile actuale și viitoare ale pieței;
Completarea borderoului de evidență a materialelor de lucru;
Pregatirea materialelor de lucru înainte de contactarea telefonică a respondenților şi/sau înainte de deplasarea pe teren;
Elaborarea metodologiei de lucru;
Furnizarea de date valide;
Contactarea potențialilor respondenți şi selectarea acestora potrivit criteriilor impuse de filtrele de eligibilitate;
Notarea rezultatului pe fișa de traseu/lista de evidență apeluri;
Realizarea interviului/chestionarului propriu-zis;
Verificarea si centralizarea răspunsurilor;
Comunicarea situației intermediare la termenele stabilite, comunicarea oricăror probleme apărute pe parcursul derulării analizelor;
Prezentarea la locul indicat, la data şi ora stabilite cu persoanele intervievate; Respectarea metodologiei de lucru (eșantionare, ghidul de chestionar etc.);
Întocmirea Listei Închise a respondenţilor (persoane/ firme ce solicită în mod expres să nu mai fie sunate) şi înregistrarea modificărilor privind datele de contact în lista de apelat; participarea la instructajul introductiv general şi la instructajele periodice planificate;
Aplica prevederile Regulamentului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date(UE) 2016/679(“GDPR”).

Cerinte:
Studii superioare in domeniul sociologiei
Experienta profesionala specifica minim 5 ani.
Experienta in domeniul sociologiei 2 ani.
Abilitati de comunicare si relationare; Bune abilitati de organizare si planificare; Bune capacitati de analiza si sinteza; Abilitati de lucru in echipa; Buna operare PC;

Candidaţii interesaţi vor depune CV-ul si cererea de inscriere la email: claudia_alexandru@wvi.org
Termen limită pentru depunerea cererii: 21.09.2020